SIA "Skolmeistars" – pirmsskolas izglītība, pirmsskola, privātais bērnudārzs

Kvalitatīva pirmsskolas izglītība ir neatņemama bērna dzīves sastāvdaļa. Kvalitatīva pirmsskolas izglītība veido vērtīgu zināšanu un izpratnes pamatu, kas palīdz vieglāk un sekmīgāk apgūt mācību vielu pamatskolā, vidusskolā un universitātē, sasniegt nozīmīgus rezultātus izvēlētajā profesijā, uzlabojot dzīves kvalitāti pieaugušā

"Maziņš kā jūra" – privātais bērnudārzs Pārdaugavā

Privātais bērnudārzs nodrošina individualizētu pieeju mācību procesā. Tāpat kā katram bērnam ir atšķirīga personība un intereses, tā arī katram ir nepieciešama atšķirīga mācību pieeja, jo kāds labāk uztver klausoties, cits – skatoties vai darot.