Rīgas Celtniecības koledža

Kontakti
  • Social networks
Apraksts

Rīgas Celtniecības Koledža ir akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde, kas sniedz 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību (studiju ilgums 3 gadi) būvzinībās, inženiersistēmās, arhitektūrā un restaurācijā. Tāpat koledžā ir iespējams iegūt profesionālu vidējo izglītību (mācību ilgums 4 gadi) būvniecībā, arhitektūrā, restaurācijā un inženierkomunikācijās. Dokumentu pieņemšana augstākās izglītības studijās no 2017.gada 3.jūlija līdz 14.jūlijam, profesionālajā vidējā izglītībā no 2017.gada 5.jūnija līdz 31.jūlijam. Koledžai ir dienesta viesnīca Graudu 63. 

Atslēgvārdi

1.līmeņa profesionāla augstākā izglītība, pirmā līmeņa profesionāla augstākā izglītība, būvzinības, būvdarbu vadītājs, arhitektūra, arhitekta palīgs, restaurācija, restaurators, inženiersistēmas, inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs, izglītība arhitektūrā, izglītība būvniecībā, izglītība restaurācijā, izglītība inženiersistēmās, pirmā līmeņa augstākā izglītība arhitektu profesijā, arhitekta profesija, celtnieku profesijas, celtnieka profesija, restauratoru profesijas, restauratora profesija, inženieru profesija, inženiera profesijas, profesija, profesionālā vidējā izglītība arhitektūrā, arhitektūras tehniķa specialitāte, ēku būvtehniķa specialitāte, inženierkomunikāciju tehniķa specialitāte, apdares darbu tehniķa specialitāte, restauratora asistenta specialitāte, namdara specialitāte, specialitātes, arhitektūras tehniķis, ēku būvtehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, apdares darbu tehniķis, restauratora asistents, namdaris, ēku būvtehniķis, apdares darbu tehniķis, izglītības iestāde, profesionālā izglītības iestāde, profesijas apguve profesija, dienas nodaļa, mācības dienas nodaļā, klātiene, mācības klātienē, vakara nodaļa, mācības vakara nodaļā, kvalitāte, kvalitatīva izglītība, pieprasīti speciālisti, kvalitatīvi speciālisti, zinošs mācībspēks, studiju ilgums, studiju ilgums trīs gadi, studiju ilgums četri gadi, profesionālā vidējā izglītība, dienesta viesnīca, iespējas palikt dienesta viesnīcā, skolēniem nodrošināta dienesta viesnīca, dienesta viesnīcas pakalpojumi, dokumentu pieņemšana, studentu uzņemšana, vidējā izglītība, kur mācīties, kur mācīties pēc devītās klases, siltuma tehnoloģija, gāzes tehnoloģija, ūdens tehnoloģija.