Laika ziņas

Laika ziņas Rīga

Šobrīd
Reti mākoņi
+8°C
Reti mākoņi
  • 5 m/s D-DR5 m/s D-DR
  • 1009 mm Hg
  • 46 % mitr.
  • 5 °C sajūta
Laika prognoze
Lietus
Otrdien
25.04
..+9
Iespējams lietus
Trešdien
26.04
-1..+8
Apmācies
Ceturtdien
27.04
-1..+8
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Lietus Nakts Lietus 1005
mm Hg

5,3 m/s
D
85% -1°
Iespējams lietus Rīts Iespējams lietus 1002
mm Hg

5 m/s
D-DR
96%
Apmācies Diena Apmācies 1003
mm Hg

5 m/s
D-DR
55%
Lietus Vakars Lietus 1000
mm Hg

2,8 m/s
ENE
82%