Laika ziņas

Laika ziņas Rīga

Šobrīd
Apmācies
+9°C
Apmācies
  • 5,6 m/s D-DR5,6 m/s D-DR
  • 1003 mm Hg
  • 82 % mitr.
  • 9 °C sajūta
Laika prognoze
Apmācies
Trešdien
25.04
3..+13
Lietus
Ceturtdien
26.04
4..+13
Lietus
Piektdien
27.04
3..+12
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Iespējams lietus Nakts Iespējams lietus 1002
mm Hg

5,3 m/s
DR
84%
Apmācies Rīts Apmācies 1002
mm Hg

4,4 m/s
R-DR
83%
Apmācies Diena Apmācies 11° 1002
mm Hg

5,8 m/s
DR
60% 11°
Lietus Vakars Lietus 999
mm Hg

1,4 m/s
D-DR
72%