Afiša

GDPR-KAS JĀZINA UZŅĒMUMIEM, Cafe Film Noir (Splendid Palace telpās)

GDPR-KAS JĀZINA UZŅĒMUMIEM, Cafe Film Noir (Splendid Palace telpās)
GDPR-KAS JĀZINA UZŅĒMUMIEM, Cafe Film Noir (Splendid Palace telpās)
KUR
KAD
Piektdiena, 15. novembris, 10:00 - 13:15
 GDPR-KAS JĀZINA UZŅĒMUMIEM Datu regulas ieviešana ir nesusi līdzi nesaprātīgu paniku uzņēmumu vidū. Attiecībā uz datu drošību, uzņēmumiem būtu jānodrošina bezkompromisa pieeja, jo, pat nevērtējot datu regulas prasības, katram uzņēmumam vajadzētu būt prioritātei nodrošināt drošu pakalpojumu sniegšanu un tādējādi - uzņēmuma ilgtspēju. Nākotnē atšķirs uzņēmumus, kuri būs iedzīvinājuši jeb integrējuši datu regulu savos procesos, tādējādi sevi padarot par uzticamiem pakalpojumu sniedzējiem datu apstrādes jomā, pretstatā tiem, kuru procesos turpinās dominēt peļņas gūšana pāri klientu komfortam. Semināra mērķis: sniegt priekšstatu uzņēmumiem par to, kā sakārtot personas datu procesus savā uzņēmumā, izprast procesus un to nozīmi. Semināra noslēgumā dalībniekiem būs izprotami praktiski kādi soļi ir jāveic, lai uzņēmums atbilstu Vispārīgai datu aizsardzības regulai.
Mērķauditorija: uzņēmuma vadītāji, uzņēmumu stratēģiskie vadītāji, pašvaldību vadītāji, personāla vadītāji, vadošie darbinieki, lēmumu pieņēmēji un citi, kurus interesē šī tēma. SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: Atkārtoti uzsvērti būtiskākie Regulā noteiktie institūti (jēdzieni)    Tiks ieteikti praktiski soļi, ko darīt, lai ievērotu regulu    Apskatīts, kā praktiski izpildāmi Regulā noteiktie datu apstrādes principi    Kas jāzina, lai izvēlētos sadarbības partnerus, un kā tajos nošķirt apstrādātājus no trešajām personām    Kā izvēlēties atbilstošāko tiesisko pamatu datu apstrādei    Ka pareizāk uzsākt datu apstrādi jauniem mērķiem/ produktiem/ pakalpojumiem?    Kā praktiski informēt datu subjektus par to datu apstrādi?    Kā noteikt atbilstošus termiņus datu glabāšanas termiņu noteikšanai 9.30 – 10.00          Dalībnieku ierašanās un reģistrācija10.00 – 11.30         Seminārs11.30 – 11.45          Kafijas pauze11.45 – 13.15          Seminārs
LEKTORS:Ivo Krievs
Eiropas personas datu aizsardzības speciālists (CIPP/E), Zvērināts advokāts, Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis, Biznesa augstskolas Turība lektors un absolvents NORISES LAIKS: 15.novembris plkst. 9.30 - 13.15NORISES VIETA: Film Noir (Splendid Palace telpās) 

Papildus informācija: https://www.dbhub.lv/pasakumi/gdpr-kas-jazina-uznemumiem

Pirkt biļeti: