Ar smilšu savākšanu no ielām Rīgā sākas Spodrības mēnesis

Rīga, 5.apr., LETA. Rīgas domes Satiksmes departaments sācis ielu un tiltu attīrīšanu no smiltīm un nogulsnēm, kas ziemas periodā sakrājušās uz brauktuvēm, līdz ar to iezīmējot arī Spodrības mēneša sākšanos Rīgā, aģentūru LETA informē Rīgas dome.

Kā norādījis Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S), Rīgā brauktuvju attīrīšana no smiltīm ir jāveic gandrīz 1500 kilometru garā posmā un darbus plānots pabeigta līdz aprīļa beigām. Viņš arī uzsvēra, ka, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un iedzīvotāju sūdzības, tiks pievērsta lielāka uzmanība pieturvietu sakopšanai un dažādu institūciju darbību saskaņošanai, kā arī vasarā intensīvāk tiks laistītas ielas, lai samazinātu putekļu daudzumu.

Pēc Satiksmes departamenta pārstāvju teiktā, pēc maģistrālo ielu, tiltu un satiksmes pārvadu attīrīšanas no smiltīm, tiks sākti smilšu savākšanas darbi arī rajona nozīmes ielās, bet pēc brauktuvju attīrīšanas no smiltīm tiks sākta regulāra to tīrīšana.

Rīgas rajonos smilšu savākšanā un izvešanā strādā 43 smilšu tīrīšanas vienības, kuru darbs tiks organizēts, galvenokārt, naktīs un agri no rītiem, lai pēc iespējas mazāk kavētu transportlīdzekļu satiksmi.

Rīgā ielu uzturēšanas darbus veic pilnsabiedrība "Daugavas Labā krasta uzturētājs", pilnsabiedrība "Daugavas Kreisā krasta uzturētājs" un SIA "Rīgas tilti".

Rīgas dome šogad Spodrības mēnesi organizēs no 9.aprīļa līdz 11.maijam, aicinot pašvaldības struktūras, pilsētas iedzīvotājus, komersantus un iestādes piedalīties pavasara sakopšanas darbos, teritoriju sakopšanā, kā arī informēt pašvaldību par nekoptām teritorijām un sniegt priekšlikumus par to sakārtošanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijām uzdots nodrošināt pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu sakopšanu, kā arī veikt izglītojošo un informatīvo darbu, iesaistot teritoriju sakopšanas darbos dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku biedrības, sakņu dārzu biedrības un iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

SIA "Rīgas namu pārvaldniekam" uzdots nodrošināt dzīvojamo māju, pagalmu teritoriju un atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu savās apsaimniekojamās teritorijās, iesaistot šajos darbos namu iedzīvotājus.

Savukārt SIA "Rīgas meži" šajā laikā organizēs atkritumu savākšanu un izvešanu no mežiem un apstādījumiem. Uzņēmums arī veiks meža atjaunošanu, meža un parku stādījumu kopšanu un papildināšanu. Nepieciešamības gadījumā "Rīgas meži" sniegs konsultācijas namu apsaimniekotājiem, iestādēm un organizācijām par apstādījumu kopšanu un teritoriju apzaļumošanu.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam pastiprinātu uzmanību pievērsīs izglītības iestāžu un tām piegulošo teritoriju sakopšanai, Rīgas domes Īpašuma departaments tā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, teritoriju sakārtošanai, bet Rīgas domes Mājokļu un vides departaments nodrošinās atkritumu pieņemšanu pilsētas atkritumu apglabāšanas poligonā "Getliņi EKO", tajā skaitā arī no Lielās talkas. Savukārt Kapsētu pārvalde organizēs kapsētu sakopšanu un atkritumu izvešanu.

Spodrības mēneša un Meža dienu laikā Rīgas pašvaldības policija sadarbībā ar Rīgas domes Administratīvo inspekciju veiks pastiprinātu noteikumu ievērošanas kontroli, apsekojot nesakoptās ēkas un teritorijas.