Cik svarīgas ir jūsu zināšanas mūsdienu darba tirgū?

Darba meklējumi var būt sarežģīts un izaicinājumiem bagāts process. Pētot un izzinot mūsdienu darba tirgu, vajadzētu sevi pierādīt, izceļot savas unikālās zināšanas un tām piemītošās prasmes. Livecareer savā 2018. gada pētījumā atklāja, ka vidēji katrā darba sludinājumā minēta 21 prasme, taču ideālais CV vidēji sastāv no 13 prasmēm. Ja jums piemīt kāda no turpmāk minētajām prasmēm, tad ziniet, ka jūsu zināšanas mūsdienu darba tirgū ir ļoti svarīgas un tās noteikti jāizceļ, meklējot darbu!

Datorikas zināšanas
Šīs ir vienas no svarīgākajām zināšanām, kas mūsdienās tiek pieprasītas darba tirgū. Visbiežāk darba devējam ir svarīgi, lai jūs prastu darboties ar teksta apstrādes un izklājlapu programmām, tādām kā Microsoft Word un Excel. Noteiktās vides, piemēram, birojos, darba devējs sagaida, ka jums ir šādas zināšanas, jo tās palīdz labāk veikt svarīgus uzdevumus.

Vairums darba devēju gluži vienkārši vēlas, lai jūs ar datora palīdzību spētu veikt pamatuzdevumus, kā informācijas meklēšana un e-pasta izmantošana. Jāņem vērā – jo sarežģītāks un augstāks amats, jo apjomīgāks nepieciešamo datorikas zināšanu līmenis. Piemēram, mārketinga darbos, tiek pieprasīts, lai darbinieks prot profesionāli izmantot sociālos medijus, jo tas garantē panākumus. 

Aktīvās komunikācijas zināšanas
Jebkurā darbā jūs izmantosiet gan verbālu, gan neverbālu saziņu, lai mijiedarbotos ar saviem priekšniekiem un kolēģiem. Jāņem vērā, ka mūsdienu darba tirgus lielākoties sastāv no aktīvās pārdošanas uzņēmumiem, tādēļ ir svarīgi, lai jums būtu zināšanas par to, kā jākomunicē ar dažādu tipu cilvēkiem. Jau darba intervijas laikā jums jāparāda darba devējam, ka zināt, kā realizēt efektīvu komunikāciju. 

Iespējams, sadarbosieties ar cilvēkiem, kuriem ir citāds komunikācijas stils nekā jums. Lielisks piemērs šajā gadījumā ir kreditori, kas komunicē, piemēram, ar cilvēkiem, kas izmantojuši tādu iespēju kā aizdevums internetā. Zināšanas par to, kā efektīvi komunicēt, nodrošinā, ka cilvēks aizdevumu atmaksā ātrāk.

Zināšanas par to, kā risināt problēmas
Šīs zināšanas ir tās, ko darba devējs pārbauda uzreiz – kā jūs uzvedaties un reaģējat uz vidi intervijas laikā. Lai jūs būtu noderīgs un jūs kā darbinieku novērtētu, jums jāzina, kā reaģēt un risināt ikvienu radušos problēmu. Jo daudzpusīgāks cilvēks, jo vairāk viņam zināšanu par to, kā risināt problēmas.

Zināšanas par to, kā risināt dažādas problēmas, ļauj saprast darba uzdevumus un atrast efektīvākus veidus, kā tos paveikt. Ar šo zināšanu palīdzību varat pierādīt sevi un ģenerēt jaunas idejas, līdz ar to veicinot savas darba vietas izaugsmi.

Vadības zināšanas
Mēs bieži domājam par projektu pārvaldību kā prasmi, kas nepieciešama kādam, kas strādā ar tehnoloģijām un veicina projektu virzību. Realitātē mūsdienu darba tirgū gandrīz ikviena vakance pieprasa zināmu projektu vadības līmeni. Pasākumu plānotāji to izmanto, lai nodrošinātu, ka viss notiek pēc budžeta un konkrētā plāna. Mārketinga speciālisti to izmanto, lai pārliecinātos, ka visi plāni ir pabeigti laikā. Kopumā tās ir augsti novērtētas zināšanas.

Zināšanas par organizēšanu un plānošanu
Vēl vienas no svarīgākajām zināšanām ir Jūsu spēja organizēt un plānot. Tas nodrošina, ka protat izmantot dažādus rīkus un paņēmienus, lai pēc iespējas efektīvāk veiktu sev uzticētos darba pienākumus. 

Iespējams pavisam vienkārši pamatot organizēšanas un plānošanas nepieciešamību. Piemēram, ja jums ir kredīts un jūs zināt un esat izplānojis, kā to atmaksāt pēc iespējas ātrāk, jūs jau esat uzvarētājs, jo samazināt summu, kas garākā laika posmā tiktu atmaksāta procentos. 

Secinājums – jūsu zināšanas mūsdienu darba tirgū ir ļoti svarīgas. Ne velti pastāv teiciens "zināšanas ir visu panākumu atslēga". Vēlam veiksmi darba meklējumos!