ES fondi – atspēriena punkts jūsu izaugsmei

Foto: Bigstockphoto.com

Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai interese par ES fondu līdzekļu piesaisti nerimstas. Un pamatoti – tas ir lielisks, pieejams un noderīgs finanšu instruments uzņēmējdarbības sākšanai, attīstībai vai reorganizācijai. Uzņēmējiem pieejamais fondu klāsts ir gana plašs, lai ikviena ideja varētu tikt atbalstīta ne tikai teorētiski, bet arī finansiāli. Ja jums šķiet, ka jūsu zināšanas ir nepilnīgas, varbūt ir vērts piesaistīt profesionālu un pieredzējušu konsultantu, lai uzzinātu vairāk?

Primārais uzņēmēju loks, kas kvalificējas ES fondu līdzekļu saņemšanai:
fiziskas personas, kurām ir ideja, taču vēl nav iegūtas zināšanas par produkta komercializācijas iespējām un virzīšanu tirgū;
lauksaimniecības produktu ražotāji – graudkopji un lopkopji;
zvejnieku saimniecības – pašlaik īpaši aktīvas ir zivsaimnieku biedrības, kas aktīvi izmanto iespēju iegūt līdzekļus no ES fondiem uzņēmējiem;
lauksaimniecības produktu pārstrādātāji;
Latvijas pašvaldības – pieejamas konsultācijas vietējo attīstības stratēģiju izstrādē;
NVO un zinātniskās institūcijas;
neordināri gadījumi – lai noskaidrotu, vai jūsu ieceres var saņemt ES fondu uzņēmējiem atbalstu, piesakieties konsultācijai ar pierezējušiem speciālistiem!

Uzņēmums "EDO Consult" piedāvā konsultācijas ES fondu līdzekļu piesaistei. Kaut arī ES fondi uzņēmējiem ir plaši aplūkota tēma, projektu rakstīšanas vadlīnijas ir pieejamas tīmeklī un idejas uzņēmējiem pašiem parasti šķiet skaidras, nereti praksē ceļš no idejas līdz gatavam projektam un piesaistītam finansējumam nav tik gluds. 

Kādas konsultācijas sniedz "EDO Consult"?
Lai saprastu, vai "EDO Consult" var palīdzēt uzņēmumam piesaistīt ES fondu līdzekļus, sāciet ar pirmo soli – konsultāciju. Sākotnējā konsultācija tiek piedāvāta bez maksas. Uzņēmējs sev ērtā veidā (vai nu piezvanot, vai arī uzrakstot e-pasta ziņu) var pieteikt tikšanos, kuras laikā ar speciālistiem pārrunāt vispārīgus ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus:
• ideja,
• iespējas, 
• kāpēc nepieciešams ES fondu finansējums, 
• kādi ir uzņēmuma attīstības plāni, 
• iespējamie finansējuma izlietojuma virzieni un sasniedzamie mērķi. 

Kad abām pusēm ir skaidrs paredzamais rezultāts, termiņš un izmaksas, tiek noslēgts sadarbības līgums.

Kā jūsu darbību var atvieglot "EDO Consult"?
Jums ir ideja – "EDO Consult" var detalizēti pastāstīt par ES fondiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Jums ir ideja un attīstības vīzija, taču neatliek laika iedziļināties ES fondu piesaistes niansēs – "EDO Consult" ir 14 gadu pieredze finansējuma piesaistē, konsultācija būs daudz efektīvāks jūsu laika izlietojuma veids nekā mēģinājumi apgūt visu saviem spēkiem.
Jums nepieciešams padoms attīstības stratēģiju izstrādē, balstoties uz pašreizējo tirgus situāciju un nozares attīstības tendencēm – "EDO Consult" var palīdzēt izstrādāt uzņēmuma nākotnes attīstības stratēģiju.
Jums trūkst pieredzes ES fondu līdzekļu piesaistes projektu rakstīšanā – kā ikvienā jomā, arī projektu rakstīšanā nepieciešamas specifiskas zināšanas un pieredze. Ja jums trūkst pārliecības par to, vai jūsu ieguldītais laiks sniegs vēlamos rezultātus, ir vērts apsvērt iespēju šo darbu uzticēt profesionāļiem. Un pa to laiku savus spēkus veltīt darbam pie savām idejām.

Katrs gadījums ir individuāls, un nav divu vienādu situāciju ar identiskiem risinājumiem, tādēļ piesakieties konsultācijai, lai uzzinātu par sev pieejamajiem risinājumiem – kā ES fondi un ES fondi uzņēmējdarbības uzsākšanai var palīdzēt tieši jūsu uzņēmumam.

Kā pieteikties konsultācijai?
• Dodieties uz "EDO Consult" tīmekļvietnes sadaļu "Kontakti".
• Izvēlieties saziņas veidu no norādītajām iespējām – zvaniet, sūtiet faksu vai vienkārši aizpildiet veidlapu, un speciālisti ar jums sazināsies.
• Sākotnējās konsultācijas laikā pārrunājiet vispārīgus jautājumus, lai noskaidrotu sadarbības un paredzamā rezultāta aprises.
• Ja paredzamais rezultāts un nosacījumi jūs apmierina, noslēdziet līgumu!

Ar ko ir īpašas "EDO Consult" sniegtās konsultācijas ES fondu apguvē?
• "EDO Consult" darbojas jau kopš 2003. gada.
• Ilgtermiņa reputācija ir svarīgāka nekā īstermiņa labumi – klientiem tiek piedāvāti reāli īstenojami risinājumi un izpildāmi solījumi.
• Pieredze ES fondu uzņēmējiem projektu rakstīšanā – ar uzņēmuma līdzdalību ir realizēti vairāk nekā 300 projektu, piesaistot vairāk nekā 200 miljonus eiro.
• Uzņēmums pārstāv savu sadarbības partneru intereses arī komunikācijā ar Lauku atbalsta dienestu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī Zemkopības ministriju, ja nepieciešams risināt sarežģītākas situācijas.
• Tiek piedāvātas pro bono konsultācijas idejas izskatīšanai un iespējamo scenāriju izstrādei.
• "EDO Consult" piedalījās MK vadlīniju izstrādē saistībā ar atbalsta pieprasījuma projektu izstrādi.
• Pieredze visdažādāko projektu veidu izstrādē – "EDO Consult" sadarbojas gan ar jauniem uzņēmumiem, lai tie saņemtu ES fondu uzņēmējdarbības uzsākšanai līdzekļus, gan kā partneri zinātnisko un Eiropas Komisijas pasūtīto projektu izstrādē.

Aizpildiet konsultācijas pieteikuma veidlapu uzņēmuma mājaslapā! Tas ir ātri, bez maksas un var ievērojami mainīt jūsu uzņēmuma attīstību nākotnē!