Kā mainās Bonus-malus klases Latvijas autovadītājiem?

Ik gadu 15. septembrī notiek OCTA apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēmas Bonus-malus risku klašu pārrēķināšana. 

Kaut arī Latvijas teritorijā ikvienam transportlīdzeklim jābūt derīgai OCTA polisei un Bonus-malus klases attiecas uz visiem auto īpašniekiem, kas apdrošinājuši savus auto, ne visi zina, kas tas ir un kā tas darbojas.  

Kas ir Bonus-malus?
Bonus-malus klases izveidotas, lai objektīvi izvērtētu katra transportlīdzekļa vadītāja riska pakāpi un noteiktu tai atbilstošu polises cenu. Galvenais, kas jāsaprot – šī klase tiek piešķirta transportlīdzekļa vadītājam, nevis transportlīdzeklim. Lai to noteiktu, tiek ņemta vērā informācija par pēdējiem 11 gadiem. 

Kopumā Bonus – malus sistēma sastāv no 17 klasēm
• No 1. līdz 5. klasei – paaugstināta riska klases. 
Šīs klases tiek piešķirtas tiem, kas ceļu satiksmes negadījumus izraisa visbiežāk, līdz ar to cilvēkiem, kas ietilpst šajās klasēs, OCTA polises cena ir augstāka.

• 6. klase – sākuma klase.
Šo klasi piešķir cilvēkiem, kas OCTA apdrošināšanas polisi iegādājas pirmo reizi, līdz ar to šai klasei nav konkrētas riska kategorijas.

• No 7. līdz 17. klasei – pazemināta riska klases.
Šīs klases tiek piešķirtas tiem, kas nav izraisījuši ceļu satiksmes negadījumus un OCTA apdrošināšanas polisi iegādājas regulāri, līdz ar to cilvēkiem, kas ietilpst šajās klasēs, OCTA polises cena ir zemāka. 

Ja tu nezini, kurā Bonus-malus klasē pašreiz atrodies, šeit vari uzzināt, kā to pārbaudīt! 

Kā Latvijā mainās Bonus-malus?
Bonus-malus klase autovadītājam tiek piešķirta uz vienu gadu – no 31. augusta līdz nākamā gada 15. septembrim. Katru gadu 15. septembrī notiek Bonus-malus risku klašu pārrēķins. Tas, par cik tiek samazināta Bonus-malus klase, galvenokārt atkarīgs no tā, cik ceļu satiksmes negadījumu autovadītājs izraisījis pārskata periodā:
• viens negadījums – 30%;
• divi negadījumi – 50%;
• trīs negadījumi – 80%’
• četri un vairāk negadījumu – automātiski tiek piešķirta 1. Bonus-malus jeb augstākā riska klase.

Kas vēl tiek ņemts vērā, pārrēķinot Bonus-malus klasi?
• Aprošināšanas dienu skaits konkrētajā periodā
Lai pēc pārrēķina autovadītājs pārkvalificētos augstākā Bonus-malus klasē, viņa transportlīdzekļa OCTA polisei jābūt aktīvai vismaz 275 dienas gadā jeb visu pārskata periodu.

• OCTA polises izmantošanas laiks
Pārkvalificēšanās augstākā Bonus-malus klasē iespējama arī tad, ja autovadītājs OCTA apdrošināšanas polisi iegādājas regulāri. 

Kāda ir Latvijas Bonus-malus statistika?
Tā kā šogad pārrēķins vēl nav veikts, statistika attiecas uz pagājušā gada periodu. Pagājušajā gadā Bonus-malus klase palielinājusies 340 023 autovadītājiem, savukārt samazinājusies – 211 055 autovadītājiem. Pašreiz 17. klasē jeb zemākā riska klasē atrodas 139 836 autovadītāji, un tas ir par 8429 cilvēkiem vairāk nekā iepriekšējā periodā.

No Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem varam secināt, ka, salīdzinot ar citiem gadiem, statistika ir pozitīva – autovadītāji uz ceļiem kļuvuši apzinīgāki, OCTA polise tiek iegādāta biežāk.