Kā veiksmīgāk kārtot līgumus uzņēmumā

Foto: Unsplash.com
Foto: Unsplash.com

Neatkarīgi no izvēlētā uzņēmējdarbības veida un apmēriem neatņemama darba sastāvdaļa ir līgumi. Līgumi ar partneriem, klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem un tā tālāk. Turklāt – līgumus ne tikai svarīgi noslēgt, bet arī korekti sagatavot, lai tiktu ievērotas abu pušu intereses labākajā iespējamajā veidā. Šoreiz nedaudz par to, kas jāņem vērā, sagatavojot jaunu līgumu vai parakstot gatavu, kā arī – kā šo juridisko pusi var atvieglot DSS Legal speciālisti.

Kāpēc ir svarīgi pareizi sagatavot līgumu?
Līgums ir dokuments, kas regulē pušu saistības kādā konkrētā jautājumā. Tāpat parakstīts līgums arī ir pierādījums tam, ka abas puses ir uzņēmušās šīs saistības viena pret otru un piekrīt tam, kas šajā līgumā ir rakstīts. Tieši tādēļ pirms līguma parakstīšanas tas vienmēr ir jāizlasa un jāiepazīstas ar visiem tā nosacījumiem.

Korekti sagatavots līgums sniedz virkni priekšrocību:
• iespēja proaktīvi atrunāt aspektus, kas nākotnē varētu radīt strīdus (piemēram, saistībā ar termiņiem, izmaksu sadalījumu, korekcijām nākotnē u.tml.);
• iespēja izvairīties no finansiāliem zaudējumiem;
• līgums kalpo arī kā atsauces dokuments, kurā skaidri norādīts, kas tieši ir noslēgts (un attiecīgi – par ko vienošanās netika slēgta).
 
Kāpēc ir svarīgi izlasīt līgumu?
Laika taupīšanas nolūkos ne visi vēlas iedziļināties vairākās lappusēs sīkā drukā sagatavota līguma tekstā. Taču – nekad nevar izslēgt iespēju, ka tajā ir ietverti kādi punkti, kas var radīt sarežģījumus nākotnē, piemēram, nosacījumi par līguma laušanu, līgumsodi u.tml. Jāatceras, ka ikviens līgums pirms tā noslēgšanas var tikt grozīts un pielāgots. Jums nav jāparaksta līgums, ja tajā ir nosacījumi, kas jums neder. Ikvienu līgumu var lūgt pārveidot.


Kā jums var palīdzēt DSSLegal profesionāļi juridiskajos jautājumos?
DSSLegal speciālisti apzinās, cik dārgs ir jūsu laiks, cik nogurdinoši var būt sagatavot un izskatīt līgumus, tādēļ DSSLegal gan jaunajiem, gan esošajiem klientiem piedāvā vairākus ļoti ērtus pakalpojumus, kas darbu ar līgumiem padarīs daudz vienkāršāku un patīkamāku.

DSSLegal piedāvātie pakalpojumi
♦ Gatavi līgumu paraugi – DSSLegal piedāvā jau sagatavotus līgumu paraugus, kuros jums jāievieto attiecīgi specifiska informācija par konkrēto jautājumu. Visos līguma paraugos pārskatāmā veidā ir izceltas vietas, kurās nepieciešams ievietot aktuālo informāciju. Klāstā pieejami daudzu biežāk izmantoto līgumu veidi:
• Hipotēkas līgums
• Telpu nomas līgums
• Pirkuma līgums
• Līgums par apbūves tiesībām
• Zemes nomas līgums
• Patapinājuma līgums
• Dāvinājuma līgums
• Rokasnaudas līgums
 
Dažādu konkrētu līgumu sagatavošana tieši jums. DSSLegal juristi ātri un profesionāli sagatavos jums nepieciešamos līgumus, ietverot visu nepieciešamo informāciju, jums atliek tikai parakstīt. Tie var būt:
• Līgumi darījumiem ar nekustamo īpašumu
• Īres un nomas līgumi
• Dokumenti saistībā ar darba apriti
• Dažādu veidu finanšu līgumi
• Dažādi ikdienas dokumenti
 
Līgumu glabāšana mākonī. Ērtākai un vieglākai dzīvei varat izvēlēties dokumentu glabāšanu mākonī. Tas nozīmē, ka jebkurā brīdī varēsiet piekļūt visiem nepieciešamajiem līgumiem no jebkuras ierīces – datora, tālruņa, planšetes. Tas ir ļoti vienkārši un ievērojami atvieglo dzīvi.
 
Līgumu apliecināšana. Lai noskaidrotu, vai līgumā, ko plānojat slēgt, ir ievērotas jūsu intereses labākajā veidā, tas ir rūpīgi jāizskata. Ja jums tam nav laika, 24 stundu laikā to izdarīs mūsu juristi un vai nu apliecinās, ka līgums ir derīgs noslēgšanai, vai arī norādīs uz aspektiem, kuros nepieciešamas korekcijas, lai pilnvērtīgi ievērotu abu pušu intereses.
 
Ja vēlaties uzzināt vairāk par DSSLegal piedāvātajiem pakalpojumiem, dodieties uz vietni dsslegal.lv un apskatiet piedāvājumu, kā arī – varat izmantot vietnē pieejamās saziņas iespējas, lai uzdotu konkrēti sev interesējošus jautājumus.