Parlaments pieņem likumu arī Lielo kapu kultūrvēsturisko vērtību stingrākai aizsardzībai

Foto: Zane Bitere/ LETA

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kura mērķis ir nodrošināt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā teritorijas plānojumā norādīto vēsturisko parku, dārzu un kapsētu teritoriju, tajā skaitā Lielo kapu, aizsardzību.

Kā aģentūru LETA informēja parlamenta Preses dienestā, pieņemtais likums nosaka, ka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā nav pieļaujami tādi transporta, inženierkomunikāciju un infrastruktūras pārveidojumi, kuru rezultātā tiek neatgriezeniski zaudētas vēsturisko dārzu, parku un kapsētu kultūrvēsturiskās vērtības vai samazināta šo teritoriju vai to daļu izmantošana, kas neatbilst kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas mērķim.

Pārejas noteikumos noteikts, ka vēsturisko dārzu, parku un kapsētu robežas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija noteiks ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc šī likuma stāšanās spēkā. Grozījumi stāsies spēkā 1.jūnijā.

Ja laika periodā, kad vēsturiskās robežas Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā vēl nav noteiktas, iecerēti tādi kultūrvēsturiskās vides pārveidojumi, kas var ietekmēt noteiktus vēsturiskos dārzus, parkus vai kapsētas, kurām robežas vēl nav noteiktas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai attiecīgās robežas būs jānosaka ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā kopš brīža, kad pārveidojumiem saņemts ierosinājums.