"Maziņš kā jūra" – privātais bērnudārzs Pārdaugavā

Privātais bērnudārzs nodrošina individualizētu pieeju mācību procesā. Tāpat kā katram bērnam ir atšķirīga personība un intereses, tā arī katram ir nepieciešama atšķirīga mācību pieeja, jo kāds labāk uztver klausoties, cits – skatoties vai darot.

Privātais bērnudārzs

Privātais bērnudārzs nodrošina individualizētu pieeju mācību procesā. Tāpat kā katram bērnam ir atšķirīga personība un intereses, tā arī katram ir nepieciešama atšķirīga mācību pieeja, jo kāds labāk uztver klausoties, cits – skatoties vai darot. Privātais bērnudārzs lielu uzmanību pievērš bērna personības attīstībai, ļaujot ikvienam izprast dažādo apkārtējā pasaulē. 

Privātais bērnudārzs "Maziņš kā jūra" organizē nodarbības bērniem, iedrošinot tos būt radošiem, iepazīt dabu un apkārtni, darboties gan patstāvīgi, gan grupā, iemācot komunicēt ar citiem, sadarboties un izpaust savu viedokli.

Privātais bērnudārzs palīdz bērniem saglabāt prieku un zinātkāri, brīvā atmosfērā mācoties, apgūstot jaunas prasmes un veidojot izpratni par sevi, citiem un pasauli ap mums.

Lasiet vairāk: http://www.mazinskajura.lv/

Bērnudārzs

Bērnudārzs ir aktuāls temats daudziem jaunajiem vecākiem. To, kādu labāk izvēlēties, nosaka tādi faktori kā dzīvesvieta, vecāku intereses un arī finanses.

Bērnudārzs ir vieta, kur bērns pavada lielu daļu sava laika, tādēļ ir svarīgi, lai šajā laikā bērns pilnveidotos kā personība, apgūtu jaunas prasmes un sagatavotos skolas gaitām. Bērnudārzs ir lieliska vieta, kur bērns var iegūt pirmos draugus, iemācīties saprasties ar citiem un kļūt patstāvīgs. 

Privātais bērnudārzs "Maziņš kā jūra" attīsta bērnos tādas īpašības kā patstāvību, pašapziņu un komunikabilitāti, māca bērniem būt godīgiem un cienīt citus, kā arī izmantot radošo domāšanu un būt aktīviem. Bērni ir priecīgi un ieinteresēti darboties, savukārt vecāki – laimīgi, jo bērnudārzs nodrošina visu nepieciešamo pilnvērtīgai bērna attīstībai.

Lasiet vairāk: http://www.mazinskajura.lv/

Privātais bērnudārzs Pārdaugavā

Privātais bērnudārzs Pārdaugavā ir pieprasīts un tikpat ļoti nepieciešams kā citos rajonos. "Maziņš kā jūra" ir privātais bērnudārzs Pārdaugavā, kas ar patiesu prieku palīdz bērniem pilnveidoties.

Tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kuru laikā bērns iegūst gan jaunas zināšanas, gan pārliecību par sevi un savām idejām. Bērni kopā ar skolotājiem meklē atbildes uz visiem bērnu interesējošajiem jautājumiem, mācās izprast apkārtējo pasauli un priecāties par paveiktajiem darbiem. 

Šis privātais bērnudārzs Pārdaugavā aktīvi piedalās arī "Nordplus" un "Erasmums+" programmās, kur iepazīst pirmsskolas izglītības pieredzi arī citās valstīs. Turklāt regulāri notiek saziņa starp vecākiem, bērnu un skolotājiem – divas reizes gadā tiek rīkotas individuālas sanāksmes, kurās bērns stāsta par saviem panākumiem un izaicinājumiem, visi kopā priecājas par sasniegto un izvirza jaunus mērķus.

"Maziņš kā jūra" ir privātais bērnudārzs Pārdaugavā, ar kura mācību programmu un pieeju ir apmierināti gan vecāki, gan paši bērni. 

Lasiet vairāk: http://www.mazinskajura.lv/