Rīdzinieki var sākt pieteikties līdzfinansējumam īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

Rīga, 2.janv., LETA. Iedzīvotāji var brīvi sākt interesēties par iespējām saņemt līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, aģentūrai LETA apstiprināja SIA "Rīgas ūdens" pārstāvis Artūrs Mucenieks.

Rīgas domes akceptētie saistošie noteikumi, kuri nosaka pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai apmēru, tā noteikšanas kritērijus, kā arī saņemšanas nosacījumus un izmaksāšanas kārtību, stājās spēkā 2017.gada 29.decembrī.

"Līdz ar to, šobrīd iedzīvotāji brīvi var sākt interesēties par to, vai iekļaujas kādā no finansējumam paredzētajām grupām un attiecīgi iesniegt savus pieteikumus finansējuma saņemšanai," norāda Mucenieks.

Līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām - dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" gaitā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamai mājai, īpašuma tiesībām ir jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā, un nedrīkst būt parādu par "Rīgas ūdens" sniegtajiem pakalpojumiem.

"Pašvaldības līdzfinansējumu ir paredzēts piešķirt arī tām fiziskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma ierīkošanu līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai vai informācijas izsludināšanai par līdzfinansējuma pieejamību," norāda Mucenieks.

Ierīkojot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, no apstiprinātās pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas iedzīvotāji varēs saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā, taču ne vairāk par 1200 eiro.

Savukārt ierīkojot pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, klienti varēs saņemt 60% finansējumu, nepārsniedzot 1700 eiro slieksni.

Personām ar 1. vai 2.invaliditātes grupu, personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, politiski represētajām personām, kā arī iedzīvotājiem, kuriem pirmās un otrās pakāpes radinieki, aizbildnībā esošā persona vai arī aizgādnībā esošā persona, kura deklarēta īpašumā par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir ar 1.invaliditātes grupu, līdzfinansējums paredzēts 100% apmērā.

Pēc "Rīgas ūdens" datiem, ES Kohēzijas fonda projekta 4.kārtas īstenošanas procesā 1410 objektiem tika izbūvēti centralizētās ūdensapgādes pievadi, bet 1881 objektam - kanalizācijas pievadi. "Deklarēto iedzīvotāju skaits šajos objektos ir attiecīgi 6000 un 4200, taču kopējais pieslēgumu skaits, diemžēl, knapi pārsniedzis 8%," pauž Mucenieks.

Kā ziņots, no 2012.gada līdz 2015.gadam "Rīgas ūdens" nodrošināja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" realizāciju, kā rezultātā Mārupes, Katlakalna un Bolderājas rajonu iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja saņemt centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Projekta laikā minētajos rajonos izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu aptuveni 90 kilometri.