Rīgas dome pērn piešķīrusi 90 273 eiro kopā 65 nevalstiskajām organizācijām

Riga24.lv
Riga24.lv

Rīgas dome pērn piešķīrusi 90 273 eiro finansējumu kopā 65 nevalstiskajām organizācijām (NVO), liecina Rīgas domes Labklājības departamenta pārskats par atbalstītajām iedzīvotāju sociālajām grupām no budžeta programmas "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām" 2016.gadā.

Finansējums NVO 2016.gadā tika sadalīts trijās kārtās un kopā tajās tika saņemti 86 NVO pieprasījumi, no kuriem tika atbalstīts 71 NVO finansējumu pieprasījums. Sešas NVO izmantoja iespēju iesniegt finansējuma pieprasījumus vairākās iesniegšanas kārtās, tas nozīmē, ka kopumā tika atbalstītas 65 NVO, kuras līdz 2016.gada beigām realizēja savus projektus.

Visaktīvākās 2016.gadā bija NVO, kuras pārstāvēja seniorus. Kopā tāda bija 21 NVO, un tās kopā saņēma 29 911 eiro jeb 33% no visa finansējuma. 15 NVO, kuras saņēma finansējumu, pārstāv ģimenes ar bērniem, bērnus un jauniešus. Tās saņēma 20 473 eiro jeb 23% no visa piešķirtā finansējuma. Tad seko 14 NVO, kuras pārstāvējušas personas ar invaliditāti. Šīs NVO saņēma 20 172 eiro jeb 22% no visa piešķirtā finansējuma. Astoņas NVO pārstāv veselības aprūpes un sociālā darba speciālistus, un tās saņēma 10 535 eiro jeb 12% no visa piešķirtā finansējuma. Savukārt septiņas NVO pārstāv citas sociāli mazaizsargātām mērķa grupām, un tās saņēma 9182 eiro jeb 10% no visa piešķirtā finansējuma.

Piešķirto finansējumu NVO izmantojušas gan savas darbības nodrošināšanai, gan salidojumiem, piemiņas un atceres brīžiem, semināriem, ekskursijām, informatīviem materiāliem, dažādu svētku pasākumu rīkošanai, saliedēšanas pasākumiem, konferenču orgnaizēšanai un dažādiem citiem pasākumiem.

Piešķirtā finansējuma apjoms NVO ir no 150 eiro līdz 1500 eiro.