Rīgas dome turpinās no SIA "Mono" piedzīt teju 7000 eiro lielu līgumsodu

Rīga, 14.maijs, LETA. Rīgas dome veikusi parāda pārrēķinu un turpinās no SIA "Mono" piedzīt līgumsodu 6735 eiro apmērā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Rīgas pašvaldība vairāk nekā desmit gadus mēģina atrisināt domstarpības ar SIA "Mono" par soda naudas piedzīšanu pēc telpu nomas, taču, lai arī tiesas spriedumi bijuši par labu pašvaldībai, dome pie naudas joprojām nav tikusi.

2006.gadā Rīgas dome un uzņēmums SIA "Mono" pagarināja nomas tiesību līgumu par Rīgā, Slokas ielā 41, esošo Hāmaņa muižu, kurā ietilpst 405,50 kvadrātmetrus plaša ēka un 5357 kvadrātmetrus liels zemesgabals. Muiža ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Nomas tiesību līgums tika noslēgts līdz 2024.gadam, taču jau 2007.gadā Rīgas domes Īpašuma departaments līgumu lauza, jo uzņēmums neesot pildījis tam uzticētos pienākumus.

Pēc līguma laušanas SIA "Mono" telpas bija jāatstāj, taču uzņēmums atteicies to darīt, kā rezultātā pašvaldība sāka aprēķināt maksu par īpašuma faktisko lietošanu, kā arī līgumsodu 1,5% apmērā no mēneša maksājumu summas par katru nokavēto dienu - līdz telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

Pašvaldība 2007.gadā pret uzņēmumu vērsās tiesā ar prasību uzņēmumu no telpām izlikt, un 2011.gadā tiesa prasību apstiprināja. Spriedums bija jāizpilda 2012.gadā, taču, tā kā uzņēmums to labprātīgi nedarīja, pašvaldība vērsās pie Rīgas apgabaltiesas tiesu izpildītāja, kurš "Mono" no telpām izlika. Par šiem pakalpojumiem dome samaksāja 176 eiro. Tobrīd departaments aprēķināja, ka uzņēmums ir parādā domei 31 728 eiro.

"Mono" par tiesas lēmumu iesniedza apelācijas sūdzību, taču 2013.gadā Rīgas apgabaltiesa atkal atzina, ka taisnība ir pašvaldībai. Par apelācijas instances tiesas spriedumu uzņēmums vērsās Augstākajā tiesā ar kasācijas sūdzību, taču 2015.gadā tiesa lietu ierosināt atteicās.

Kopš tā brīža uzņēmuma un pašvaldības starpā noritējusi sarakste par to, no kura datuma pašvaldība ir tiesīga piedzīt soda naudu. Pašvaldība uzskata, ka tas ir 2007.gads, bet "Mono" -, ka 2015.gads. Savā vēstulē departamentam uzņēmums norāda, ka lūdzis apgabaltiesai izskaidrot lēmumu, ko tiesa darīt atteikusies, taču nepārprotami norādījusi, ka nomas līgums uzskatāms par izbeigtu līdz ar tiesas sprieduma stāšanos spēkā, kas bija 2015.gadā. Ņemot vērā minēto, SIA "Mono" lūdza departamentam izskatīt iespēju noslēgt vienošanos par parāda pārrēķinu un dzēšanu, no savas puses apņemoties labprātīgi un nekavējoties atlīdzināt izdevumus par tiesas izpildītāja pakalpojumiem 176 eiro apmērā.

Lai noteiktu precīzus soda naudas apmērus par laika posmu no 2015.gada, Rīgas domes Pilsētas īpašumu komitejas deputāti 16.aprīļa sēdē uzticēja departamentam veikt pārrēķinu un vēlreiz veikt juridisku izpēti par to, vai līgumsoda piedziņas tiesvedības procesā pašvaldībai tiešām nebūtu izredzes uzvarēt.

Pārrēķina rezultātā konstatēts, ka uzņēmums tomēr pašvaldībai joprojām ir parādā 6735 eiro, ko departaments plāno atgūt pārrunu ceļā. Ja tas neizdosies - dome vērsīsies tiesā.