"Rīgas satiksme": Mēs bijām spiesti pagarināt sadarbības līgumu ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi"

SIA "Rīgas Satiksme" ēka Vestienas ielā.
SIA "Rīgas Satiksme" ēka Vestienas ielā.

Rīga, 8.janv., LETA. SIA "Rīgas satiksme" (RS) bijusi spiesta pagarināt sadarbības līgumu ar pilnsabiedrību "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS), jo neskaitāmo sūdzību dēļ iepirkuma norise bija padarīta "faktiski neiespējama", aģentūrai LETA sacīja RS pārstāve Baiba Bartaševiča.

RS nepiekrīt Administratīvās rajona tiesas lēmumā ietvertajam tiesību normu interpretējumam, tādējādi apmierinot AS "Liepājas autobusu parks" lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu uzņēmuma strīdā ar RS, un uzņēmums pārsūdzējis minēto tiesas lēmumu Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamentā.

Bartaševiča skaidroja, ka, iepazīstoties ar tiesas lēmumu, RS secinājusi, ka nav vērtēti uzņēmuma iesniegtie paskaidrojumi un lēmums pieņemts, balstoties tikai uz vienas puses izteiktiem argumentiem. "Tāpat RS nepiekrīt tiesas lēmumā ietvertajai tiesību normu interpretācijai," sacīja pārstāve.

RS nepiekrīt tiesas lēmumā izteiktajām vērtējumam un norāda, ka iepirkuma procedūra par jauna pakalpojuma līguma noslēgšanu tika uzsākta savlaicīgi - gandrīz divus gadus pirms esošā līguma darbības termiņa beigām.

"Tieši dēļ atkārtotām un uzskatāmi mērķtiecīgām iepirkuma procedūras nosacījumu pārsūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojā, iepirkuma izskatīšana ievilkās neplānoti ilgi. Gandrīz divu gadu garumā nepārtraukti tika apstrīdēti iepirkuma nosacījumi un, tuvojoties sadarbības termiņa beigām ar RMS, mēs bijām spiesti meklēt risinājumu, lai nodrošinātu sniegtā pakalpojuma nepārtrauktību, izmantojot likumā paredzētās tiesības pagarināt spēkā esošo līgumu," pauž pārstāve.

Viņa norāda, ka iepirkuma procedūra par pārvadājumu nodrošināšanu ne brīdi nav pārtraukta un turpinās. "Šobrīd spēkā esošais līgums tika pagarināts, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normas, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību," skaidro pārstāve, norādot, ka tiesas lēmums attiecināms uz pakalpojuma sniegšanu pēc šobrīd spēkā esošā līguma darbības beigām un uz pašreizējo RS sadarbību ar RMS tas neattiecas.

Tiesa norādījusi, ka RS ar RMS noslēgusi līgumu 11 mēnešus pirms plānotā jaunā pakalpojumu līguma, un, ka RS nepamatoti norādīja uz pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību kā uz līguma termiņa pagarināšanas mērķi. Tāpat arī RMS "ekonomiskā rentabilitāte", tiesas ieskatā, nav pamatots iemesls šo līgumu noslēgt.

Savukārt, RS uzskatā, tiesas lēmumā nav sniegts skaidrojums, kāpēc un uz kāda pamata RS argumenti atzīstami kā nepamatoti, nepatiesi un nav ņemami vērā.

"RS uzskata, ka tiesa nav vērtējusi apstākli, ka pakalpojuma sniegšana saistīta ar ievērojamu privāto investīciju piesaisti, kā arī to, ka līguma pagarināšanas brīdī vairs neviens pretendents nespēja nodrošināt pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu 2018.gada maijā, ņemot vērā, ka pakalpojuma sniegšanai nepieciešams pasūtīt jaunus transportlīdzekļus un pēc tam tos pārbūvēt atbilstoši iepirkuma procedūrā noteiktajām tehniskajām prasībām," sacīja Bartaševiča.

RS tuvākajā laikā plāno atkārtoti uzaicināt pretendentus iesniegt piedāvājumus konkursam, lai turpinātu nodrošināt mikroautobusu pakalpojumus un, kad tie būs saņemti, arī uzsākt ar tiem sarunas. Šobrīd sarunas ne ar vienu no pretendentiem šobrīd nav uzsāktas, jo nav saņemti to piedāvājumi. Iemesls tam ir neskaitāmās sūdzības IUB, kas kavē iepirkuma norisi vai faktiski padara to neiespējamu.

Jau ziņots, ka AT skatīja jautājumu, vai "Liepājas autobusu parkam" ir tiesības prasīt atzīt par spēkā neesošu vienošanos, ar kuru "Rīgas satiksme" pagarināja līgumu ar RMS līdz 2020.gadam, lai varētu nodrošināt satiksmes pakalpojumu nepārtrauktību, ņemot vērā to, ka līguma pagarināšana tika veikta, nepiemērojot iepirkuma procedūru.

Skatot lietu, AT secināja, ka "Liepājas autobusu parks" pamatoti vērsa uzmanību uz to, ka pieteikums iesniegts par līgumu, kas noslēgts ārpus jebkādas iepirkuma procedūras, nevis par sarunu procedūrā noslēgtu līgumu vai pieņemtiem lēmumiem. Šādas tiesības "Liepājas autobusu parkam" piemīt kā jebkurai citai līguma slēgšanā ieinteresētai personai neatkarīgi no tā, vai un kādā sastāvā tā piedalījusies sarunu procedūrā par pakalpojumu nodrošināšanu.