ST vērtēs normu, kas aizliedz ierīkot spēļu zāles atsevišķās Rīgas vēsturiskā centra teritorijās

Spēļu zāle uz kruīza kuģa "Costa Pasifica", kurš piestājis Rīgas pasažieru ostā.
Spēļu zāle uz kruīza kuģa "Costa Pasifica", kurš piestājis Rīgas pasažieru ostā.

Rīga, 9.aug., LETA. Satversmes tiesā (ST) ierosināta lieta par normu, kas aizliedz ierīkot spēļu zāles atsevišķās Rīgas vēsturiskā centra teritorijās, aģentūru LETA informēja ST.

Apstrīdētā norma Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošajos noteikumos paredz aizliegumu ierīkot spēļu zāli Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijās, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas.

Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Šajā tiesā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc privātpersonas pieteikuma par Rīgas domes lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu, citastarp pamatojoties arī uz apstrīdēto normu, Rīgas dome atcēlusi privātpersonai izdoto administratīvo aktu - atļauju atvērt spēļu zāli.

Administratīvā rajona tiesa uzskata, ka apstrīdētā norma paredz nesamērīgu privātpersonas īpašumtiesību ierobežojumu. Proti, tajā ietverto pamattiesību ierobežojumu esot iespējams sasniegt ar personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Tādējādi apstrīdētā norma esot neatbilstoša Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.

ST ir uzaicinājusi Rīgas domi līdz 9. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019.gada 9.janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.