Valdība akceptē VARAM izstrādātos scenārijus situācijas uzlabošanai nolietoto riepu apsaimniekošanas jomā

Rīga, 18.sept., LETA. Ministru kabinets šodien atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto informatīvo ziņojumu, kas paredz nākotnē īstenot virkni izpētes darbu, lai uzlabotu nolietoto riepu apsaimniekošanas jomu.

Lai pilnveidotu nolietotu riepu apsaimniekošanas sistēmu, kā arī likvidētu vēsturiskās nolietoto riepu piesārņojuma vietas, VARAM vērtēs iespēju ieviest "riepu nulles deklarāciju". Proti, organizēt sistēmu, lai fiziskas un juridiskas personas varētu bez papildu maksas nodot atkritumu apsaimniekotājiem nolietotās riepas. Vienlaikus "deklarācijas" ieviešana palīdzētu apzināt valstī uzkrāto nolietotu riepu apjomu.

Tāpat ministrija plāno izvērtēt iespēju noslēgt brīvprātīgo vienošanos starp Valsts vides dienestu (VVD) un apsaimniekotājiem vai pārstrādes/reģenerācijas uzņēmumiem, kas proporcionāli uzņemtos saistības par vēsturisko riepu apsaimniekošanu un nodošanu pārstrādei noteiktā laika posmā.

Papildus, lai nodrošinātu nolietotu riepu uzkrājumu veidošanās mazināšanu, tiks izvērtētas iespējas paaugstināt nolietotu riepu savākšanas un pārstrādes/reģenerācijas normas Latvijā.

Būtisks solis problēmas risināšanā, VARAM ieskatā, būtu Zaļā publiskā iepirkuma prasību attiecināšana arī uz no nolietotām riepām iegūtā materiāla izmantošanu būvniecībā, tai skaitā ceļu būvniecībā un uzturēšanā. Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana dotu iespēju izmantot pārstrādāto materiālu betonā un mūrī, kā arī izmantot pārstrādāto materiālu ceļu būvē.

"Vairākās Eiropas valstīs jau pašlaik notiek aktīvs darbs, lai no nolietotām riepām iegūto materiālu iestrādātu tādos materiālos kā betons, asfalts, dzelzceļa un tramvaja sliedēs. Tādējādi tiek strādāts pie tirgus izveides tieši šādiem pārstrādātiem materiāliem. Svarīgi atzīmēt, ka pašlaik notiek aktīva Eiropas valstu sadarbība tieši Eiropas inovācijas partnerības jomā, kas ir jauna pieeja pētniecībai un inovāciju veicināšanai," norāda ministrija.

Lai izvērtētu iespējas saistībā ar no nolietotām riepām iegūtā materiāla izmantošanu būvniecībā, ceļu būvniecībā un uzturēšanā Latvijā, VARAM veiks Latvijas situācijas analīzi un izpēti līdzšinējā pieredzē, tostarp, atbilstošo preču un būvdarbu grupās ietverto izstrādājumu izpēti, kuros varētu tikt izmantoti nolietoto riepu pārstrādes gala produkti.

Tiks pētīta arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze saistībā ar nolietoto riepu pārstrādi motivējošo instrumentu piemērošanu un atkārtotas izmantošanas veicināšanu. Tāpat tiks vērtēta lietotu riepu ievešanas un izplatīšanas prakse, kā arī iespējas tās ierobežošanai ar paaugstinātas dabas resursu nodokļa likmes piemērošanu.

Papildus, sadarbībā ar VVD tiks pārskatīta un būtiski stiprināta riepu apsaimniekošanas sistēmas kontrole. Vienlaicīgi tiks pārskatīta atkritumu apsaimniekošanas sistēma kopumā un izvērtēta iespēja veikt riepu savākšanas sistēmas un sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas savstarpēju integrāciju.

Patlaban Latvijā nolietotu visu veidu riepu apsaimniekošanu nodrošina AS "Latvijas Zaļais punkts", SIA "Zaļais Centrs", SIA "Zaļā josta", SIA "Nordic recycling", SIA "Latvijas zaļais fonds" un SIA "Eco Point".

Pērn VVD lauzis sadarbību ar diviem riepu apsaimniekotājiem - SIA "Riepu bloki" un "Latvijas Zaļais elektrons". "Riepu blokiem" par neatbilstošu riepu pārstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām piemērots naudas sods 12,90 miljonu apmērā, bet "Latvijas Zaļais elektrons" par videi kaitīgu preču neatbilstošu apsaimniekošanu piemērots sods 1,28 miljonu apmērā.

Kopumā 2016.gadā Latvijā ievestas un tirgū palaistas 150 003 tonnas riepu. Savākto riepu apjoms šajā laika posmā ir 9492 tonnas, bet pārstrādāto - 5029 tonnas.