Valsts nodod RSU īpašumā viesnīcu, arodvidusskolas ēku un zemesgabalu

Rīga, 3.okt., LETA. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) īpašumā bez atlīdzības tiks nodota valsts īpašumā esoša viesnīca un arodvidusskolas ēka Kuldīgas ielā 9A un zemesgabals Kuldīgas ielā 9B, otrdien nolēma valdība.

Īpašumu Kuldīgas ielā 9A veido zemesgabals 7787 kvadrātmetru platībā, viesnīcas ēka ar kopējo platību 1854,3 kvadrātmetri un arodvidusskolas ēka ar kopējo platību 3283,7 kvadrātmetri. Nekustamais īpašums nav iznomāts. Zemesgabala Kuldīgas ielā 9B platība ir 5489 kvadrātmetri.

Saskaņā ar informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma kopējā kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 780 494 eiro, tai skaitā zemes vienības 171 991 eiro, viesnīcas - 356 192 eiro, bet arodvidusskolas - 252 311 eiro.

Valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai šis nekustamais īpašums nav nepieciešams, bet RSU jau 2016.gada jūlijā lūdza to nodot RSU īpašumā.

Saskaņā ar RSU norādīto informāciju RSU plāno abas ēkas Kuldīgas ielā 9A, Rīgā, izmantot atbilstoši līdzšinējām funkcijām - esošo dienesta viesnīcas ēku plānots izmantot viesdocētāju un studentu dienesta viesnīcas nodrošināšanai, bijušo arodskolas ēku - studentu mākslinieciskās jaunrades, sporta un sabiedriskās dzīves veicināšanai, studiju un pētniecības procesam nepieciešamās atbalsta infrastruktūras pieejamības nodrošināšanai un attīstības veicināšanai. Savukārt nekustamais īpašums Kuldīgas ielā 9B, Rīgā, nepieciešams studiju un pētniecības procesam nepieciešamās atbalsta infrastruktūras nodrošināšanai un attīstības veicināšanai.