Zaķusalā plānots izbūvēt 1978.gadā radītu ēkas projektu

Rīga, 16.nov., LETA. Apstiprināts Zaķusalas ziemeļu daļas lokālplānojums, kurš paredz realizēt 1978.gadā izstrādāto projektu par TV, radio un biznesa centra kompleksa ēku izbūvi, aģentūrai LETA apliecināja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve Solvita Brence.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis bija izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Zaķusalas ziemeļu daļas perspektīvās attīstības iespējas, kā arī radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam.

Kā viens no svarīgākajiem Zaķusalas lokālplānojuma izstrādes mērķiem bija rast iespēju īstenot 1978.gadā izstrādāto, apstiprināto un daļēji realizēto TV un radio kompleksa projektu un multifunkcionāla konferenču un biznesa centra izveidi.

Tāpat uzsvars tika likts uz transporta infrastruktūras risinājumiem šajā teritorijā, un tika meklēti veidi kā veicināt ūdens teritoriju un krastmalas izmantošanu, tajā skaitā - jaunā Zaķusalas parka izveidi. "Tāpat, strādājot pie plāna izveides, bija svarīgi rast kompromisu starp nekustamo īpašumu īpašnieku un sabiedrības interesēm," norāda Brence.

Veicot vizuālās ietekmes novērtējumu lokāplānojumā tika analizēts Zaķusalas augstbūvju kompleksa apbūves kompozīcijas pilsētbūvnieciskais tēls, respektējot Vecrīgas panorāmas uztveres zonas un skatu punktus.

Kopējā Zaķusalas ziemeļu daļas lokālplānojuma teritorijas platība ir 32,2 hektāri.

Rīgas dome apstiprinājusi lokālplānojumu arī Patversmes ielā 18 un Duntes ielā esošajam zemesgabalam.

Pirms vairākiem gadiem AS "Latvijas Finieris" pārtrauca ražošanu šajā teritorijā. Līdz ar to radās nepieciešamība veikt Rīgas teritorijas plānojuma grozījumus ar mērķi realizēt īpašumā daudzfunkcionālu dzīvojamo un komerciāla rakstura apbūvi.

"Sarkandaugavas apkaimes vēsturiskās pilsētvides vērtību saglabāšanas nolūkā, lokālplānojuma izstrādes laikā teritorijā ir veikts esošās apbūves tehniskā stāvokļa un kultūrvēsturiskās vērtības novērtējums, kā arī izstrādāts Duntes ielas apbūves silueta un ainavas novērtējums izskatot esošās apbūves saglabāšanas iespējas un perspektīvās apbūves iederēšanos piegulošo teritoriju apbūves kontekstā," norādīja departamenta pārstāve.