Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Valsts arhīvs

  • Bezdelīgu 1a, Rīga, LV-1048
  • Tālrunis 67462257
  • Reģistrācijas numurs 90009476367