Latvijas Nacionālais arhīvs, Personāla dokumentu Valsts arhīvs

  • Ata 1, Rīga, LV-1009
  • Tālrunis 67272176
  • Reģistrācijas numurs 90009476367