Rosina diskutēt par Labklājības ministrijas īpašumu efektīvāku pārvaldīšanu

Labklājības ministrija (LM) rosinājusi diskusiju par tās īpašumu pārvaldību, ko šobrīd nodrošina VSIA "Šampētera nams", pieļaujot, ka to var darīt efektīvāk.

Rīga, 7.janv., LETA. Labklājības ministrija (LM) rosinājusi diskusiju par tās īpašumu pārvaldību, ko šobrīd nodrošina VSIA "Šampētera nams", pieļaujot, ka to var darīt efektīvāk. Šis jautājums otrdien pārrunāts valdībā, LM iepazīstinot valdības locekļus ar informatīvo ziņojumu. Šobrīd "Šampētera nams" uz līguma pamata pārvalda un apsaimnieko visus LM valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus visā Latvijā un vienu kapitālsabiedrības pamatkapitālā esošo nekustamo īpašumu. Lai izvērtētu vai LM pārvaldībā esošo valsts nekustamo īpašumu ilgtspējīgu pārvaldīšanu nevar veikt efektīvākā veidā un saglabātu valsts līdzdalību kapitālsabiedrībā, tiks veikta vairāku alternatīvu izvērtēšana, norāda LM. Veicot izvērtēšanu, tiks apsvērti trīs potenciālie varianti, no kuriem pirmais paredz saglabāt esošo situāciju. Otrais paredz, ka "Šampētera nama" pārvaldīšanā tiek saglabāti tikai tie valsts nekustamie īpašumi, kas ir valsts sociālās aprūpes centru lietošanā, pārējos nododot Finanšu ministrijas (FM) valdījumā un VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pārvaldīšanā. Savukārt trešais variants paredzētu visu "Šampētera nama" pārvaldībā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu FM valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā. Tāpat ir plānots veikt "Šampētera nama" sniegto pakalpojumu efektivitātes salīdzināšanu ar VNĪ sniegtajiem pakalpojumiem no izmaksu un kvalitātes viedokļa. Tostarp plānots izvērtēt labklājības nozares funkciju izpildes efektivitāti gadījumā, ja valsts līdzdalība kapitālsabiedrībā tiktu pārtraukta. Plānots, ka FM līdz 30.septembrim organizēs alternatīvu risinājumu lietderības izvērtēšanu un priekšlikumu izstrādi, nepieciešamības gadījumā piesaistot ārēja pakalpojuma sniedzēju. Plānots, ka tiks izveidota arī darba grupa ar LM, "Šampētera nama", FM, VNĪ un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvjiem. Savukārt pēc darba grupas priekšlikumu izvērtēšanas līdz 31.decembrim, tiks pieņemts lēmums, vai saglabāt valsts līdzdalību "Šampētera namā". Likums nosaka publiskai personai pienākumu ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā. Attiecībā uz "Šampētera namu" tas jāizdara līdz 2021.gada 9.februārim, tāpēc termiņa pagarinājums būtu tiesiski pamatots. "Firmas.lv" dati liecina, ka VSIA "Šampētera nams" 2018.gadā strādāja ar 2,04 miljonu eiro apgrozījumu, bez peļņas un ar zaudējumiem 30 183 eiro apmērā. Uzņēmumā kopā strādā 18 darbinieki.