AStudija3D, arhitektu birojs, būvkonstrukcijas, ģenerālplāni, saskaņošana

AStudija3D, arhitektu birojs, būvkonstrukcijas, ģenerālplāni, saskaņošana

Latgales 322-1.st., Rīga LV-1063
+371 26638992 +371 26638992 Mājaslapa Mājaslapa

Apraksts

Arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi: Esam pieredzējusi speciālistu komanda būvniecības ieceres izveidē, kā arī pilnas komplektācijas ēku, māju  būvprojektu izstrādē un saskaņošanā ar tehnisko noteikumu izdevējiem un nepieciešamajām institūcijām, būvvaldēm. Mūsu komanda īsteno dažādu veidu arhitektūras projektus ar izstrādātu būvkonstrukciju daļu, izvēloties mūsdienīgus un ekonomiski pamatotus risinājumus.

 Mēs piedāvājam:

 • Individuālā ēku projekta izstrādi
 • Individuāla ēku projekta pasūtīšana
 • Gatava ēku projekta piesaiste
 • Gatava projekta piesaiste zemesgabalā un saskaņošana būvvaldē
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu risinājumus, lietus kanalizācijas risinājumus publiskajām un dzīvojamām ēkām (pieslēgumi pie centrālajiem tīkliem un vietējie risinājumi – spice, hermētiski slēgti izsmeļami rezervuāri, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
 • Ēkas iekšējie un ārējie tīkli
 • Meliorācija / lietus ūdens sistēmas
 • Gāzes projektu iekšējām un ārējām pievades sistēmām.
 • Projektējam visu veidu un apjomu iekšējo un ārējo tīklu projektus elektrisko tīklu izbūvei vai pārbūvei. Ēkas ārējie un iekšējie tīkli.

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +371 26638992
E-pasts astudija3d@inbox.lv
Mājaslapa https://astudija3d.lv/
Reģistrācijas numurs 40203228897

Darba laiks

 • Pirmdiena 9:00-18:00
 • Otrdiena 9:00-18:00
 • Trešdiena 9:00-18:00
 • Ceturtdiena 9:00-18:00
 • Piektdiena 9:00-18:00
 • Sestdiena -
 • Svētdiena -

Atslēgvārdi

Arhitekti, arhitektu birojs. Māju projekti, ēku projekti, būvju projekti. Individuālā ēku, māju  projekta izstrāde. Individuāla ēku, būvju, māju projektēšana, mājas ar divslīpu jumtu, mājas ar plakanu jumtu un četrslīpu jumtu. Gatavie ēku projekti , gatavie māju projekti. Jauna ēku, māju būvniecība, rekonstrukcijas; renovācija; restaurācija, nojaukšana. ēku konstrukciju projektēšana. Projekta piesaiste zemesgabalam un būvprojekta sagatavošana un saskaņošana Rīgā, Rīgas rajonā, visā Latvijā, Energoefektivitātes sertifikāts, Grunts ģeoloģiskā izpēte (2 urbumi), Projekta saskaņošana būvatļaujā izvirzītajiem projektēšanas izpildes nosacījumiem un tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Konsultācijas. Ieteikumi. Gatavo ēku māju, projekta piesaiste. būvprojekta saskaņošana būvvaldē, būvatļaujas saņemšana, atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, rakšanas atļaujas saņemšana. Gatava projekta piesaiste zemesgabalam un saskaņošana būvvaldē. Tehniskie noteikumi inženierkomunikāciju pieslēgumu ierīkošanai. Inženiertopogrāfiskais plāns, ne vecāks par 1 gadu. Tehniskie noteikumi inženierkomunikāciju pieslēgumu ierīkošanai. Inženiertopogrāfiskais plāns, ne vecāks par 1 gadu. Zemesgrāmatas apliecība. Zemes robežu plāns. Apgrūtinājumu plāns. Ceļa koplietošanas līgums vai servitūts ceļa lietošanai. Ja uz zemes gabala jau atrodas uzceltas būves – nepieciešama pēdējā inventarizācijas lieta no Valsts Zemes dienesta. Ja zemes gabals tiek nomāts – nepieciešams zemes nomas līgums – oriģināls, uz kā pamata būs zemes grāmatā jāreģistrē apbūves tiesības. Ja zemes gabalam ir bankas uzlikta hipotēka – nepieciešama rakstiska bankas piekrišana. Visus ārējos tīklu projektus jāpasūta atsevišķi pie sertificētiem speciālistiem saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām. Papildus nepieciešams saņemt civiltiesisko apdrošināšanu jaunbūvei, kā arī mērnieks sagatavo būvasu nospraušanas aktu, ko sagatavo mērnieks (akts ir jāiesniedz un jāsaskaņo ar būvvaldi pirms būvniecības uzsākšanas. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā

Galerija