Zvērināta advokāte - Jekaterina Barere

Juridiskie pakalpojumi
Kontakti
Atslēgvārdi

Krimināllietas. Advokāts. Advokāti. Advokātu birojs. Krimināllietas, administratīvās lietas, (sodi) civillietas, aizstāvība tiesās, pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, laulības šķiršana, laulāto kopmantas sadale, uzturlīdzekļu piedziņa, darba strīdi, bērnu adopcija, mantojuma lietas, konsultācijas civillietās, administratīvās lietās, krimināllietās, līgumi, vienošanās, paskaidrojumi, dažādu procesuālu dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesās. Saistību tiesības. Juridisko personu apkalpošana. Latvijas zvērinātu advokātu kolēģija. Zvērināts advokāts, apelāciju sastādīšana, kasāciju, sūdzību sastādīšana, uzņēmumu juridiskā apkalpošana.