“Datu Aizsardzības pakalpojumi", SIA, Fizisko personu datu aizsardzība

  • Rīga, Latvija
  • www.fpda.lv
  • Uldis Sīpols, sertificēts datu aizsardzības speciālists (MAĢISTRA GRĀDS TIESĪBU ZINĀTNĒS) +371 26658265
Kontakti
Darba laiks
  • Pr. 9:00-17:00
  • Ot. 9:00-17:00
  • Tr. 9:00-17:00
  • Ce. 9:00-17:00
  • Pk. 9:00-17:00
  • Se. -
  • Sv. -
Apraksts

SIA “Datu Aizsardzības pakalpojumi” misija ir piedāvāt kvalitatīvus fizisko personu datu aizsardzības pakalpojumus, ar mērķi būt teicamiem sadarbības partneriem juridiskām un fiziskām personām. Nodrošinam visa veida juridisko pakalpojumu sniegšanu (līgumu, aktu, iesniegumu, atbilžu, paskaidrojumu, pretenziju, brīdinājumu, pilnvaru u.c. dokumentu sagatavošana), tajā skaitā uzņēmumu dibināšanas, reorganizācijas un citu dokumentu izstrāde iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā. Piedāvājam: Konsultācijas korupcijas un interešu konflikta apdraudējumu risku izpētē, to analīzē; Konsultācijas uzņēmuma / iestādes drošības un reputācijas aizsardzības programmas īstenošanā; Konsultēt par vadlīniju izstrādi, kas nosaka darbinieku rīcību riska situācijās; Konsultēt par darbinieku rīcību korupcijas un interešu konflikta situācijā, to vadlīniju veidošanā; Riskam pakļauto amatu un iekšējo procesu novērtēšanu; Apmācību kursu par korupciju un citu riska apzināšanu, to nepieļaušanu uzņēmumā / iestādē. 

Atslēgvārdi

Vispārīgo datu aizsardzības regula. Sertificēts Personu datu aizsardzības speciālists. Privātpersonu datu aizsardzība. Personas datu aizsardzība. Datu apstrādes reģistra izveide, uzturēšana. Datu drošības audits. Iekšējo normatīvo aktu, noteikumu pārbaude, riska analīze. Iestāžu, uzņēmumu darbinieku, personāla konsultēšana. Fizisko personu datu aizsardzības likums. GDPR datu regula. Datu aizsardzības regula. Datu subjekts. Identificējama fiziskas personas aizsardzība. Privātuma aizsardzība. Komersanta pārstāvniecība reģistrācija iestādēs. Klienta pārstāvniecība datu aizsardzības inspekcijā. Korupcijas un interešu konflikta apdraudējumu risku izpēte, to analīze. Uzņēmuma / iestādes drošības un reputācijas aizsardzības programmu īstenošana. Atbildīgo darbinieku rīcības standartu riska situācijās noteikšana. Vadlīniju, darbinieku rīcību korupcijas un interešu konflikta situācijās iezīmēšana. Riskam pakļauto amatu un iekšējo procesu novērtēšana. Apmācību kursu par korupciju un citu riska apzināšanu, to nepieļaušanu uzņēmumā / iestādē realizēšana.