Par mums:

Ēku projekti & Pārvaldīšana ir sertificēts ar Būvkomersanta reģistrācijas Nr.17406 un Pārvaldnieka reģistra Nr.794, vienas ģimenes veidots un attīstīts uzņēmums, kas pakalpojuma saņēmēju vidū ir sevi pierādījis un iemantojis uzticamību, ar pieredzes bagāžu un profisionālismu, dzīvojamo māju apsamniekošanā, pārvaldībā, būvniecībā un tās dokumentācijas validēšanā. Mēs palīdzēsim Jums atrisināt tās mazās vai lielās bēdas, kas ikdienā, vai par to atceroties, rada pārdomas vai galvassāpes.

Darbības veidi:

  • dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana ( pilna servisa daudzdzīvokļu nama pārvaldība un apsaimniekošana, atsevišķu apsaimniekošanas darbību ārpakalpojumi)
  • konsultācijas DZĪB, DZĪKS, dzīvokļu īpašnieku kopībām, māju pilnvarotām personām, māju vecākajiem un dzīvokļu īpašniekiem par māju apsaimniekošanu ( konsultācijas par nama pārvaldīšanas/apsaimniekošanas jautājumiem, dažādu nozares nepieciešamo dokumentu izstrāde, līgumu sastādīšana, klātienes un online konsultācijas)
  • būvprojektu vadība ( energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektu vadība, renovācijas projektu vadība, ES būvprojektu vadība daudzdzīvokļu namiem)
  • ēku un to pieguļošās teritorijas remontdarbu, būvdarbu organizēšana un izpilde

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +371 29105001
E-pasts info@ekuparvaldnieks.com
Mājaslapa https://www.ekuparvaldnieks.lv/
Mājaslapa https://www.namuparzinis.lv/
Reģistrācijas numurs 40103569995

Atslēgvārdi

Konsultācijas un palīdzība jautājumos par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu un pārvaldību, līgumu slēgšana ar ārpakalpojumiem, ārpakalpojumu uzraudzība , dzīvojamās mājas problēmjautājumu risināšana pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, pārvaldīšanas līgums tā sastāvdaļas, obligāti veicamo apsaimniekošanas darbību izpilde ikdienā, darbs ar mājas kopību, vienota viedokļa veidošana, tāmju un pakalpojumu atbilstība normatīvo aktu prasībām, dalītā īpašuma jautājumi, kā pieņemt lēmumus, kopsapulču veidošana, plānošana un organizēšana, aktu, protokolu, atskaišu, plānu sastādīšana, ūdens zudumu monitorings un kontrole, mājas lietas veidošana, uzturēšana, arhivēšana, mājas finanšu kontrole, atskaišu sagatavošana,  valdījuma tiesību pārņemšanas processuālā kārtība un nepieciešamā dokumentācija, nesošo konstrukciju, tīklu un komunikāciju kalpošanas laiki, risinājumi, remontdarbu plānošana, plānu sastādīšana, energoefektivitātes īstenošanas pasākumi, cenu kalkulācija un tāmju sastādīšana, dokumentu pārvaldība, mājas lietas vešana, mājas vizuālā apskate un tehniskais apsekojums, inženiersistēmu uzturēšana, citu apsaimniekošanas darbību ieviešana, projektu, būvprojektu vadība, dažādu dokumentu (vai paraugu) sagatavošana (pilnvaras, akti, rīkojumi, mājas lietas dokumentācija). Atsevišķu apsaimniekošanas darbību pakalpojumi DZĪB, DZĪKS vai māju kopībām. Vizuālās apskates pakalpojums. Tehniskā apsekojuma pakalpojums. Dzīvokļu īpašnieku apmācību organizēšana. Pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas pakalpojums. Būvprojektu, remontdarbu organizēšana. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā

Galerija