"JurTec", SIA, Juridiskais birojs

Juridiskie pakalpojumi
Kontakti
  • Social networks
Apraksts

Juridiskais birojs "JurTec" sniedz atblastu un dažādus risinājumus juridiskajos jautājumos. Uzņēmums sadarbojas ar advokātiem, privātdetektīviem, maksātnespējas administratoriem, notāriem, tulkotājiem, ekspertiem, grāmatvežiem un citiem speciālistiem, kas nepieciešami klienta problēmas risināšanai. 

Atslēgvārdi

Juridiskie pakalpojumi, juridiskais birojs, juristi, juriskonsulti, juridiskās konsultācijas, juridiskā palīdzība, bezmaksas juridiskās konsultācijas, tiesas strīdi, tiesvedība, pārstāvība tiesā, aizsardzība tiesā, tiesa, šķīrējtiesa, izlīgumi, dokumentu noformēšana, dokumenti, dokumentu sagatavošana, prasības pieteikumi, paskaidrojumi tiesai, prasība par parādu piedziņu, prasības pieteikumus par laulības šķiršanu, laulības šķiršana pēc pilnvaras, laulības šķiršana pie notāra, laulības šķiršana tiesā, laulības šķiršana ar ārzemnieku, laulības šķiršana no ārvalstīm, laulības šķiršanas no ārzemēm, laulības šķiršanas nepiedaloties, laulības līgumi, uzturlīdzekļu piedziņa, alimenti, alimentu piedziņa, bērnu aizgādība, saskarsmes tiesības, vienošanās par uzturlīdzekļiem, vienošanās par aizgādību, Bāriņtiesa, vienošanās par saskarsmes tiesībām, aizgādnība, aizgādība, aizbildniecība, paternitātes noteikšanas, paternitātes apstrīdēšana, pirkuma līgumu noformēšana, pārstāvība darījumos, darījumi ar nekustamo īpašumu, nekustamais īpašums, īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā, īpašuma pārdošana, dzīvokļa pārrakstīšana, pārreģistrācija, īpašumu pirkšana, dzīvokļu pārdošana, dzīvokļu pirkšana, zemes gabala pārdošana, zemes gabala pirkšana, brīdinājumi, brīdinājumu sagatavošana, pirmstiesas brīdinājumi, pretenziju sagatavošana, pirmstiesas pretenzijas, atgādinājumi, ģimenes tiesības, saistību tiesības, lietu tiesības, mantojuma tiesības, mantojuma strīdi, testamenti, mantojuma prasības, mantojuma process, komerctiesības, krimināltiesības, civilprocess, administratīvās tiesības, administratīvais process, kriminālprocess, maksātnespēja, fiziskās personās maksātnespēja, maksātnespējas process, uzturēšanās atļauju noformēšana, uzturēšanas atļauja, īpašuma sadale, kopīpašums, kopīpašuma sadale, laulāto kopmantas sadale, kopmantas, īpašuma iegāde, dokumentu analīze, due diligance, dokumentu pārbaude, dokumentu koriģēšana, dokumentu labošana, civiltiesiskais strīds, civiltiesiskie strīdi, dokumentu izstrāde, līgumu izstrāde, līgumu, analīze, līgumu koriģēšana, līgumu labošana, līgumu sagatavošana, līgumu noformēšana, dibināšanas līgumi, statūti, dalībnieku reģistra nodalījums, dalībnieka lēmums, dalībnieku sapulces protokols, protokoli, sapulces organizēšana, uzņēmumu reģistrācija, uzņēmumu dibināšana, firmu reģistrēšana, kompāniju reģistrēšana, firmu reģistrācija, uzņēmumu restrukturizācija, firmu pārdošana, uzņēmumu pārdošana, uzņēmumu pirkšana, firmu pirkšana, uzņēmumu likvidācija, firmu likvidācija, bankrotu procedūra, bankrots, parādi, Uzņēmumu reģistrs, biedrības, fondi, fonds, organizācijas, reģistrācijas ienākumi no kapitāla, deklarācijas, nodokļu deklarācijas, nodokļu konsultācijas, biznesa konsultācijas, lēmumu apstrīdēšana, Valsts ieņēmumu dienests, PVN statuss, kompāniju reģistrācija, Valsts darba inspekcija, darba strīdi, darba strīds, darba līgumi, atjaunošana darbā, Valsts zemes dienests, Būvvalde, Datu valsts inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, konsultācijas, Rīgas namu pārvaldnieks, parāds par komunālajiem Zemesgrāmata, Policija, Dome, Augstākā tiesa, Rīgas rajona tiesa, Latgales priekšpilsētas tiesa, sūdzības, lēmumu pārsūdzēšana, lēmumu apstrīdēšana, iesniegumi, pieteikumi; strīdu risināšana, mazā apmēra prasības, grozījumu Komercreģistrā, tiesu izpildītāji, tiesu izpildītāju darbības apstrīdēšana, blakus sūdzības, apelācija, kasācija, apelācijas sūdzība, kasācijas sūdzība, izsoles, e-izsoles, izsoles aktu apstrīdēšana, izsoles apturēšana, piedziņas apturēšana, apgrūtinājumi, arests, ķīla, hipotēka, nostiprinājuma lūgumi, lūgums, pieņemšanas-nodošanas akts, cerības pirkuma līgums, cerības pirkums, cerības pirkuma līgumi, aizdevuma līgumi, parādzīmes, sadarbības līgumi, ķīlas līgumi, kapitāla daļu pārdošana, deklarētas dzīvesvietas anulēšana, lietošanas tiesību izbeigšana, lietošanas tiesību anulēšana, īres līguma izbeigšana, īres līguma anulēšana, īres līguma pārtraukšana, īres līguma apstrīdēšana, īres līguma atzīšana par spēkā neesošo, īres tiesības, nomas līgumi, izlikšana no dzīvokļa, pieraksta anulēšana, pieraksta atcelšana, pieraksta izbeigšana, izsoles akta atcelšana, izsoles akta atzīšana par spēkā neesošo, bērnu tiesības, aprūpes noteikšana, aprūpes atņemšana, aprūpes tiesības, aizgādības tiesības, aizgādības tiesību atņemšana, aizgādības tiesību izbeigšana, aprūpes tiesību atņemšana, aprūpes tiesību izbeigšana, paternitāte, paternitātes noteikšana, paternitātes apstrīdēšana, paternitātes pieņēmums, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana, saskarsmes tiesību noteikšana, saskarsmes tiesību kārtības noteikšana, ierakstīšana zemesgrāmatā, pirmpirkuma tiesības, izpirkuma tiesības, publiskie iepirkumi, Iepirkumu uzraudzības birojs, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, iepirkumu apstrīdēšana, iepirkumu pārsūdzēšana, nolikumu apstrīdēšana, loterijas noteikumi, nolikumi, Interneta portālu/mājas lapu lietošanas noteikumu izstrāde. Personas datu aizsardzība, aizsardzības pakalpojumi, aizsardzības speciālists. Personas datu aizsardzības speciālists, datu aizsardzības speciālists, personas datu aizsardzības pakalpojumi, datu aizsardzības pakalpojumi, datu aizsardzības sistēmas izveide, datu aizsardzības audits, datu aizsardzības pakalpojumi, personas datu apstrādes reģistrs, PERSONAS DATU APSTRĀDES ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒJUMS, datu nodošanas ārpus ES/EEZ organizēšana, pārbaude uz atbilstību VDAR prasībām, datu aizsardzības dokumentācijas izveide, datu aizsardzības dokumentu sagatavošana.