"Lab Industrija", SIA, Laboratorijas iekārtu, ierīču remonts, serviss

Kontakti
  • Maskavas 418, Rīga, LV-1063
  • www.vk-tech.lv
  • Laboratorijas iekārtu remonts, serviss, apkope +371 28210724
  • Reģistrācijas numurs 40103317224
Atslēgvārdi

Laboratorijas iekārtu remonts, laboratorijas ierīču remonts, laboratorijas iekārtu serviss, laboratorijas iekārtu apkope, laboratorijas iekārtu kalibrācija, laboratorijas iekārtu kalibrēšana, hromatogrāfu apkope, hromatogrāfu serviss, hromatogrāfu remonts, hromatogrāfijas izlietojamie materiāli, hromatogrāfijas kolonnas, hromatogrāfu pārbaude, spektrometru remonts, spektrofotometru remonts, spektrofotometru apkope, svaru remonts, analītisku svaru remonts, gāzes hromatogrāfu serviss, gāzes hromatogrāfu apkope, gāzes hromatogrāfu remonts, gāzes hromatogrāfu palaišana, gāzes hromatogrāfu kolonnas, šķidrumu hromatogrāfu serviss, šķidrumu hromatogrāfu apkope, šķidrumu hromatogrāfu remonts, šķidrumu hromatogrāfu kalibrācija, GC-MS, GC-MS serviss, GC-MS apkope, GC-MS piederumi, hromatogrāfijas piederumi, GC-MS remonts, HPLC remonts, HPLC apkope, HPLC serviss, gāzes analizatori, gāzes analizatoru remonts, gāzes analizatoru serviss, gāzes analizatoru apkope, FT-IR serviss, FT-IR remonts, FT-IR apkope, FT-IR materiāli, FT-IR kivetes, AAS serviss, AAS materiāli, AAS remonts, AAS apkope, pH metru remonts, pH metri, pH metru apkope, pH metru elektrodi, pH elektrodi, TOC, TOC remonts, TOC materiāli, TOC apkope, TOC serviss, pētniecisku iekārtu remonts, pētniecisku iekārtu serviss, pētniecisku iekārtu piegāde, pētniecisku iekārtu apkope, autosempleru serviss, autosempleru apkope, autosempleru remonts.