Latvijas Nacionālais arhīvs

Latvijas Nacionālais arhīvs

Turpinām strādāt klātienē!
Šķūņu 11, Rīga, LV-1050
20043706 20043706 Mājaslapa Mājaslapa

Apraksts

Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Latvijas Nacionālais arhīvs ir bijušo valsts arhīvu sistēmas iestāžu saistību un mantas pārņēmējs. LNA ir izveidots 2011.gadā un darbojas uz Arhīvu likuma pamata. LNA kompetenci nosaka Ministru kabineta pieņemtais Latvijas Nacionālā arhīva nolikums. Latvijas Nacionālais arhīvs uzkrāj un saglabā dokumentus ar arhīvisko vērtību; nodrošina to pieejamību; sniedz izziņas, apliecinātas dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus; uzrauga dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un akreditētos privātos arhīvos; akreditē privātus arhīvus; kā arī pilda citas Arhīvu likumā noteiktās funkcijas.

Kontaktinformācija

Tālrunis +37120043706
Dokumentu izmantošanas un pieejamības jautājumos +37120014824
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos +37122304216
Uzņēmumu maksātnespējas un likvidācijas gadījumos +37129553514
E-pasts lna@arhivi.gov.lv
Mājas lapa www.arhivi.gov.lv
Reģistrācijas numurs 90009476367

Darba laiks

  • Pirmdiena 9:00-12:00, 13:00-17:00
  • Otrdiena 8:00-12:00, 13:00-17:00
  • Trešdiena 9:00-12:00, 13:00-18:00
  • Ceturtdiena 9:00-12:00, 13:00-17:00
  • Piektdiena 9:00-13:00
  • Sestdiena -
  • Svētdiena -

Atslēgvārdi

Izziņa, kārtošana, lasītava, arhīva, pakalpojumi, veidošana, arhivēšana, arhīvists, arhīvniecība. Arhīvu akreditācija, likums, pieejamība, uzraudzība, dokumentu arhivēšana. Dokuments, audiovizuāls dokuments, dokumentārais mantojums, dokumentēšana, dokumentu arhīviskā vērtība, dokumentu aprakstīšana, digitalizācija, fotografēšana, iesiešana, izvērtēšana, kopēšana, mikrofilmēšana, noformēšana, pārvaldība, pieņemšana. Dokumentu publicēšana, restaurācija, saglabāšana, sistematizācija, skanēšana, dokumentu uzkrāšana. Dzimtas vēsture, elektronisks dokuments, fotodokuments, glabāšanas termiņš, ģenealoģija, kinodokuments, lietvedība. Nacionālais dokumentārais mantojums, nacionālā dokumentārā mantojuma reģistrs. Pastāvīga glabāšana, publisks dokuments, skaņas dokuments, videodokuments. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas

Saistītie uzņēmumi