Latvijas Nacionālais arhīvs

Kontakti
  • Social networks
Darba laiks
  • Pr. 9:00-12:00, 13:00-17:00
  • Ot. 8:00-12:00, 13:00-17:00
  • Tr. 9:00-12:00, 13:00-18:00
  • Ce. 9:00-12:00, 13:00-17:00
  • Pk. 9:00-13:00
  • Se. -
  • Sv. -
Saistītie uzņēmumi
Apraksts

Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Latvijas Nacionālais arhīvs ir bijušo valsts arhīvu sistēmas iestāžu saistību un mantas pārņēmējs. LNA ir izveidots 2011.gadā un darbojas uz Arhīvu likuma pamata. LNA kompetenci nosaka Ministru kabineta pieņemtais Latvijas Nacionālā arhīva nolikums. Latvijas Nacionālais arhīvs uzkrāj un saglabā dokumentus ar arhīvisko vērtību; nodrošina to pieejamību; sniedz izziņas, apliecinātas dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus; uzrauga dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un akreditētos privātos arhīvos; akreditē privātus arhīvus; kā arī pilda citas Arhīvu likumā noteiktās funkcijas. 

Atslēgvārdi

Izziņa, kārtošana, lasītava, arhīva, pakalpojumi, veidošana, arhivēšana, arhīvists, arhīvniecība. Arhīvu akreditācija, likums, pieejamība, uzraudzība, dokumentu arhivēšana. Dokuments, audiovizuāls dokuments, dokumentārais mantojums, dokumentēšana, dokumentu arhīviskā vērtība, dokumentu aprakstīšana, digitalizācija, fotografēšana, iesiešana, izvērtēšana, kopēšana, mikrofilmēšana, noformēšana, pārvaldība, pieņemšana. Dokumentu publicēšana, restaurācija, saglabāšana, sistematizācija, skanēšana, dokumentu uzkrāšana. Dzimtas vēsture, elektronisks dokuments, fotodokuments, glabāšanas termiņš, ģenealoģija, kinodokuments, lietvedība. Nacionālais dokumentārais mantojums, nacionālā dokumentārā mantojuma reģistrs. Pastāvīga glabāšana, publisks dokuments, skaņas dokuments, videodokuments.