"TopoHaus", SIA, Mērniecības nozares speciālisti

Kontakti
  • Social networks
Atslēgvārdi

Apvidus objektu uzmērīšana, atbalsta punkti, atbalsta punktu ierīkošana, būvasis, būvasu nospraušana, būvelementu nivelēšana, būvelementu vertikalitātes mērījumi, vertikālā kontrole, horizontālā kontrole, pārbaude, būves izpilduzmērījumi, būvju deformācijas mērījumi, ģeodēzija, ģeodēziskā kontrolkartēšana, ģeodēzisko atbalsta punktu apsekošana, ģeodēzisko punktu ierīkošana, ģeodēzists, inženierģeodēzija, izpilddokumentāciju sagatavošana. Izpildmērījumi, izpildshēmas, izpilduzmērījumu veikšana, izstrādāto grants karjeru uzmērīšana, kadastrālā uzmērīšana, kartogrāfija, kartogrāfs, komunikāciju izpildshēmas, komunikāciju izpilduzmērījumi, konstrukciju novietojuma pārbaude, līniju nospraušana dabā, mērniecība, mērniecības darbi, mērniecības firma, mērniecības uzņēmums, mērnieki, mērnieks, meža zemju transformētās platības uzmērīšana, novietnes kartes, plāni, projekta punktu nospraušana dabā, punktu nospraušana, robežplāns, robežu uzmērīšana, robežzīmju atjaunošana, sarkanās līnijas nospraušana, sertificēti mērnieki, sertificēts mērnieks, shēmu izgatavošana, tilpuma aprēķināšana, topogrāfija, topogrāfiskā uzmērīšana, topogrāfiskās kartes, topogrāfiskie un zemes ierīcības darbi, topogrāfs, trases nospraušana, uzmērīšana, zemes ierīcība, zemes ierīcības projekti, zemes ierīcības projekts, zemes ierīkošana, zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes mērniecība, zemes mērnieki, zemes robežu uzmērīšana, zemes transformācija.