Zeltābele, logopēdijas un attīstības centrs

Zeltābele, logopēdijas un attīstības centrs

Murjāņu 1A, Rīga, LV-1024
+371 29349149 +371 29349149 Mājaslapa Mājaslapa

Apraksts

“Mācies spēlējoties!” Ir mūsu logopēdijas un attīstības centra darbības pamatprincips. Tādēļ esam izveidojuši ļoti bagātīgu metodisko materiālu bāzi, kas ļauj darboties ar bērnu daudzveidīgi, dažādot nodarbības saturu, ļaujot caur spēli, rotaļu sasniegt logopēda noteiktos mērķus.

Kabinetā pieejami kā klasiskais logopēdijas kabineta aprīkojums – spoguļi, galds, artikulācijas vingrinājumu kartītes un tabulas, dažādi attēli un spēles valodas attīstības veicināšanai, tā arī dažnedažādi klucīši, mājiņas, mašīnītes, burbuļpūšamie, daudz kas cits un, protams, viss nepieciešamais rotaļām ar ūdeni, jo tieši ūdens spēj aizraut un emocionāli atvērt pašus lielākos runāšanas “skeptiķus”.

LAC komandā ir gan audiologpēdi, gan logopēdi – skolotāji, speciālisti, kuriem pedagoģiskais process, mācīšanas metodika un bērnu psiholoģija ir labi pārzināti ikdienas instrumenti darbā ar logopēdiska rakstura grūtību pārvarēšanu.

Piedāvajam pakalpojumus:

1. Individuālās logopēda nodarbības pie:

• logopēda – skolotāja,

• audiologopēda nodarbības

2. Grupu logoritmikas nodarbības

3. Nodarbības lasīt un rakstīt prasmju uzlabošanai

4. Vispārēju sagatavošanu skolai

5. Nodarbības SILTAJOS GRAUDOS (siltie graudi)

6. Audiologopēda nodarbības

Svarīgi zināt:

Logoritmikas un audiologopēda nodarbības.

Logoritmika ir bērna valodas un vispārējās attīstības uzlabošanas veids ar runas, kustību un mūzikas palīdzību. Logoritmikas vingrinājumi ir daļa no logopēdijas nodarbībām. Tajās izmanto dažādus logoritmikas vingrinājumus, iekļaujot runu un kustību. Daudziem bērniem ir nepieciešama valodas, artikulācijas aparāta, sīkās roku un pirkstu kustību muskulatūras, vispārējās motorikas korekcija. Te būtiski var palīdzēt logoritmika, ar logoritmiku ir jāsāk nodarboties jau pirmsskolā, jo tad bērni šos vingrinājumus izpilda labprātāk un korekcijas efekts ir lielāks.

Darbā tiek iekļauti daudzi rotaļu elementi un kustības ar dažādiem priekšmetiem un rotaļlietām. Vingrinājumu veikšanai izmanto dažādus skaņu un ritma  instrumentus, kas vispusīgāk un precīzāk ļauj koriģēt bērna valodu un psihomotoriku.

Darbojoties ar mūzikas un ritma instrumentiem, bērni attīsta valodai tik nepieciešamās prasmes. Mūzikas labvēlīgā iedarbība palīdz izpildīt uzdevumus un sasniegt korekcijas mērķus.

Logoritmikas vingrinājumi tiek veidoti saskaņā ar bērna spējām un prasmēm.

Kustību nodarbības ar dziedāšanu, runāšanu, skandēšanu dažādo paņēmienus un metodes, tā sasniedzot labākus rezultātus. Logoritmikā tiek izmantota gan valoda, gan mūzika, kā arī dažādi fiziski vingrinājumi un ritms.

Logoritmikas nodarbību pamatprincipi: valodas un runas attīstība dziedot, ritmiski skandējot dzejoļus, spēlējot instrumentus, klausoties mūziku un skaņas, pirkstu, delnu sīkās muskulatūras veiklības attīstīšana, sīkās motorikas vingrinājumi, mīmikas muskulatūras trenēšana, ritma, mūzikas ritma un tempa atdarināšana, dažādu instrumentu skaņu imitēšana ar klaudzināšanu, žvadzināšanu, līdzsvara sajūtas vingrināšana, dažādu rotaļu apgūšana, elpošanas vingrinājumi, artikulācijas un balss vingrinājumi, muskuļu tonusa regulējoši vingrinājumi, ritma un tempa vingrinājumi.

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +371 29349149
Mājaslapa https://www.zeltabele.lv/
E-pasts gundega.drava@zeltabele.lv
SILTIE GRAUDI nodarbības +371 29349149
Reģistrācijas numurs 40103660075

Atslēgvārdi

Logoritmikas un audiologopēda nodarbības. Logoritmika, attīstības uzlabošana, runas, kustību, mūzikas palīdzība. Logoritmikas vingrinājumi, logopēdijas nodarbības. Tajās  izmanto dažādus logoritmikas vingrinājumus, iekļaujot runu un kustību. Valodas, artikulācijas aparāta, sīkās roku un pirkstu kustību muskulatūras, vispārējās motorikas korekcija. Te būtiski var palīdzēt logoritmika, Ar logoritmiku ir jāsāk nodarboties jau pirmsskolā, jo tad bērni šos vingrinājumus izpilda labprātāk un korekcijas efekts ir lielāks. Darbā tiek iekļauti daudzi rotaļu elementi un kustības ar dažādiem priekšmetiem un rotaļlietām. Vingrinājumu veikšanai izmanto dažādus skaņu un ritma  instrumentus, kas vispusīgāk un precīzāk ļauj koriģēt bērna valodu un psihomotoriku. Darbojoties ar mūzikas un ritma instrumentiem, bērni attīsta valodai tik nepieciešamās prasmes. Mūzikas labvēlīgā iedarbība palīdz izpildīt uzdevumus un sasniegt korekcijas mērķus. Logoritmikas vingrinājumi tiek veidoti saskaņā ar bērna spējām un prasmēm. Kustību nodarbības ar dziedāšanu, runāšanu, skandēšanu dažādo paņēmienus un metodes, tā sasniedzot labākus rezultātus. Logoritmikā tiek izmantota gan valoda, gan mūzika, kā arī dažādi fiziski vingrinājumi un ritms. Logoritmikas nodarbības, valodas un runas attīstība dziedot, ritmiski skandējot dzejoļus, spēlējot instrumentus, klausoties mūziku un skaņas, pirkstu, delnu sīkās muskulatūras veiklības attīstīšana, sīkās motorikas vingrinājumi,mīmikas muskulatūras trenēšana,ritma, mūzikas ritma un tempa atdarināšana, dažādu instrumentu skaņu imitēšana ar klaudzināšanu, žvadzināšanu,līdzsvara sajūtas vingrināšana,dažādu rotaļu apgūšana,elpošanas vingrinājumi,artikulācijas un balss vingrinājumi,muskuļu tonusa regulējoši vingrinājumi,ritma un tempa vingrinājumi. Individuālās logopēda nodarbības pie:• logopēda – skolotāja,• audiologopēda nodarbības,. Grupu logoritmikas nodarbības,. Nodarbības lasīt un rakstīt prasmju uzlabošanai, Vispārēju sagatavošanu skolai. Nodarbības siltajos Laimes bļodas graudos (SILTIE GRAUDI) ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā

Galerija