Ja esi beidzis 9. klasi, nāc mācīties Rīgas Mūzikas internātvidusskolā!

Foto: Rmivs.lv
Foto: Rmivs.lv

Mūzika – valoda, kuru saprot ikviens! 

Tu varēsi dziedāt korī vai ansamblī, spēlēt kādu no mūzikas instrumentiem – klavieres, flautu, klarneti, vijoli, ģitāru –, kā arī piedalīties koncertbraucienos Latvijā un ārzemēs!
Uzņemam arī bez priekšzināšanām mūzikā.

Šogad sāksim darbu jaunās skolas telpās. Pieteikties var katru darba dienu skolas kancelejā Rīgā, Kalnciema ielā 160, no pulksten 9.00 līdz 16.00. Tālrunis  676 123 91

Nepieciešamie dokumenti:
• pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
• apliecība par pamatizglītību;
• medicīnas dokumenti;
• fotogrāfija 3x4 cm audzēkņa kartītei.

Nāc mācīties un attīsti sevī personību ar mūzikas palīdzību!
Vairāk informācijas skolas mājaslapā www.rmivs.lv.