Par 18,67 miljoniem eiro īstenos 48 projektus, lai veicinātu Latvijas-Lietuvas sadarbību

Rīga, 8.dec., LETA. Ar "Interreg V-A" Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu plānots realizēt 48 sadarbības projektus par kopējo summu 18,67 eiro, aģentūru LETA informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vecākais eksperts attīstības jautājumos Jānis Vanags.

Atbalstītie projekti tika izvēlēti no 123 projektu pieteikumiem, kas tika iesniegti otrajā projektu konkursā šī gada pavasarī.

Svarīgākajā - Ilgtspējīga un tīra vide programmā - no 52 iesniegtajiem projektiem tika atbalstīti 14 un kopējā projektiem piešķirtā summa ir 7,25 miljoni eiro.

No tiem piecos tūrisma projektos tiks izstrādāti jauni kopīgi tūrisma maršruti un aktivitātes. Tūrisma veicināšanas projektiem pieejamā summa būs 2,51 miljons eiro.

Savukārt vides aizsardzības jomā tiks īstenoti projekti mitrāju ekosistēmu aizsardzībai, nēģu populācijas saglabāšanai un zaļās infrastruktūras izmantošanai pārrobežu reģionā, bet Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsības dienesti sadarbosies, lai cīnītos pret dabas un cilvēka izraisītām katastrofām. Piešķirtā summa vides projektiem ir 1,62 miljoni eiro.

Tāpat tika apstiprināti visi pieci iesniegtie projekti ar specifisko mērķi - degradēto teritoriju atveseļošana. Šim nolūkam būs pieejams 3,12 miljonu eiro finansējums.

Otrajā programmas prioritātē - nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes atbalstam - tika atbalstīti seši sadarbības projekti un kopā tiem atvēlēti 1,27 miljoni eiro.

Divi projekti plāno attīstīt speciālistu profesionālās kompetences, kas strādā divās dažādās - radošo nozaru un veselības rehabilitācijas jomās. "Vēl divos citos projektos Latvijas un Lietuvas partneri sadarbosies, lai uzlabotu profesionālās izglītības programmas atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Projekti arī radīs darba iespējas radošo nozaru pārstāvjiem, kā arī veidos vietējās pārtikas atbalsta sistēmu," norāda Vanags.

Trešajā prioritātē - sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums - 21 projektam kopumā piešķirti 6,78 miljoni eiro. Vanags norāda, ka tas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā tika atvēlēts pirmajā projektu konkursā.

12 projektu mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti un vēl deviņu projektu īstenošana paredz uzlabot dzīves apstākļus trūcīgajiem iedzīvotājiem programmas teritorijā.

Ceturtajā programmas prioritātē - uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā - kopā atbalstīti septiņi projekti ar kopējo summu 3,07 miljoni eiro. Projekti uzlabos sabiedrisko kārtību un drošību, veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī palielinās kapacitāti koka arhitektūras mantojuma saglabāšanas jomā.

Lēmums par projektu apstiprināšanu tika pieņemts 2017.gada novembra beigās "Interreg V-A" Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Uzraudzības komitejas sanāksmē Birštonā, Lietuvā.

Pirmajā programmas projektu konkursā šī gada sākumā tika izvēlēts 41 sadarbības projekts ar maksimālo pieejamo finansējumu 20,86 eiro.