Pirmajā ceturksnī krājaizdevu sabiedrības strādāja ar peļņu

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Šogad pirmajā ceturksnī Latvijā strādājošās krājaizdevu sabiedrības kopumā nopelnīja 203 000 eiro, kas ir divas reizes vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, šāda informācija sniegta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) publicētajā pārskatā par finanšu un kapitāla tirgu šogad pirmajā ceturksnī.

Pirmajā ceturksnī ar peļņu strādāja lielākā daļa jeb 19 krājaizdevu sabiedrības, kopā nopelnot 222 200 eiro.

FKTK informē, ka krājaizdevu sabiedrību gūtās peļņas apmēru pozitīvi ietekmēja kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanās. Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem samazinājās, savukārt uzkrājumu samazināšanas ienākumi pieauga.

Šogad pirmajā ceturksnī krājaizdevu sabiedrību aktīvu apmērs gandrīz nemainījās un marta beigās bija 25,2 miljoni eiro.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, tas ir, kapitāla pietiekamība marta beigās bija 20,4%. Noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums pirmajā ceturksnī sezonalitātes ietekmē saruka par apmēram 3% un marta beigās sasniedza 17,3 miljonus eiro. Savukārt, kredītportfeļa kvalitāte uzlabojās - 61,9% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 32,8% - kā uzraugāmie, 5,3% bija ieņēmumus nenesošo kredītu kopsumma. Decembra beigās šie rādītāji attiecīgi bija 60,6%, 33,5% un 5,9%.

Krājaizdevu sabiedrību finansējuma struktūrā apmēram 99% veido biedru noguldījumi, to atlikums šogad samazinājās par 0,6% un marta beigās bija 18,4 miljoni eiro.

Kā ziņots, 2015.gadā krājaizdevu sabiedrības kopumā nopelnīja 408 000 eiro. 2015.gada beigās kopējais krājaizdevu sabiedrību aktīvu apmērs bija 25,2 miljoni eiro.