Endless Wood, SIA

Endless Wood, SIA

Rīgas 36 k.4, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123
+371 27489715 +371 27489715 Mājaslapa Mājaslapa

Pilns meža un apauguma apsaimniekošanas cikls

  • Meža - īpašuma novērtēšana
  • No pameža/krūmu zāģēšanas līdz pilnas cirsmas izstrādei
  • Apaļkoku un zaru iepirkšana
  • Vējgāžu novākšana
  • Apbūves gabalu zāģēšana
  • Meliorācijas grāvju tīrīšana

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +371 27489715
Mobilais tālrunis +371 29 475 537
E-pasts endlesswood2014@gmail.com
Mājaslapa https://www.endlesswoods.com/blank-2
Reģistrācijas numurs 40103793876

Atslēgvārdi

Cik maksā atmežošana, Atmežošanas noteikumi, Atmežošanas cirte, Meža zemes transformācija, Krūmu apaugumu, apauguma zāģēšana,  Novākšana, izciršana, zemes atbrīvošana no krūmiem, meža zāģēšana, Mežizstrāde, Ainaviska koku izciršana, parkaviedošana, zaļās zonas veidošana, Koku ciršana lauksaimniecības zemē, Celma izraušana, celmu raušana, Ceļmalu attīrīšna no krūmiem, Lauksaimniecības zemes attīrīšana,  Apbūves gabala, teritorijas labiekārtošana, Meliorācija, meliorācijas darbi, meliorators, Cirsmas pirkšana, Meža inventarizācija, stigošana, dastošana, Sertificēti meža taksatori, Meža inventarizācijas veicēji, Cirsmu iepirkšana ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā

Video