Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca, Cietumu kalpošanas apvienība

  • Zvaigžņu 25, Rīga, LV-1009
  • Tālrunis 26599995