Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Klientu apkalpošanas centrs

  • Pils 20, Rīga, LV-1050
  • Tālrunis 67229272