Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rīgas reģionālā nodaļa

  • Pils 22, Rīga, LV-1050
  • Tālrunis 67213757