Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Zemgales reģionālā nodaļa

  • Pils 22, Rīga, LV-1050
  • Tālrunis 67350070