Augusta sākumā reģistrēti 50 158 mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji

Foto: Pilseta24.lv
Foto: Pilseta24.lv

Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Uzņēmumu reģistrs (UR) laika posmā no 2010.gada 1.septembra līdz 2016.gada 1.augustam ir saņēmuši 80 119 pieteikumus mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.

Kā aģentūrai LETA norāda VID, augusta sākumā reģistrēti 50 158 mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji, savukārt izslēgto skaits ir 27 002. Jūlija sākumā valstī bija reģistrēti 50 075 mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji.

Kā informēja VID Sabiedrisko attiecību daļā, no saņemtajiem pieteikumiem juridiskās personas bija iesniegušas 40 785 pieteikumus, savukārt no fiziskajām personām tika saņemti 36 311 pieteikumi. Tāpat pieteikumus iesniedza 3023 individuālie komersanti.

Kopumā apstiprināti 39 264 juridisko personu pieteikumi, 34 974 fizisko personu pieteikumi un 2947 individuālo komersantu pieteikumi mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Savukārt noraidīti 1239 juridisko un 657 fizisko personu pieteikumi, kā arī 52 individuālo komersantu pieteikumi.

Pretēji sākotnēji plānotajam, šogad tomēr tiek saglabāts 9% nodoklis mikrouzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 100 000 eiro gadā, kā arī nav noteiktas nozares, kurās nevarēs darboties mikrouzņēmumi.

Sākotnēji grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likumā paredzēja, ka mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 eiro piemēros 5% MUN likmi, apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 eiro par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmo, otro un trešo taksācijas gadu kopš MUN maksātāja statusa iegūšanas likme būs 5%, bet, sākot ar saimnieciskās darbības ceturto taksācijas gadu kopš MUN maksātāja statusa iegūšanas, mikrouzņēmumu nodokļa likme būs 8%.

Saeimas pagājušā gada 30.novembrī atbalstītie likuma grozījumi paredz, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā no 2017.gada.

Valdība iepriekš bija vienojusies no 2016.gada 37 nozarēm nepiemērot MUN režīmu, tomēr likums paredz šādas izmaiņas piemērot no 2017.gada. Netika virzīts arī priekšlikums MUN maksātājiem no šī gada ierobežot pakalpojumu sniegšanu juridiskajām personām.

Kā ziņots, par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju var kļūt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka un zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

Lai varētu maksāt mikrouzņēmuma nodokli, ir jāatbilst vairākiem kritērijiem, piemēram, dalībnieki ir fiziskās personas, apgrozījums kalendārajā gadā nepārsniedz 100 000 eiro, darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem darbiniekiem, bet SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki, proti, valdes loceklis ir mikrouzņēmuma īpašnieks vai persona, ar kuru noslēgts darba līgums.

Kā ziņots, no 2017.gada varētu piemērot jaunu regulējumu maziem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības sācējiem, iespējams, atsakoties no mikrouzņēmuma nodokļa režīma.