Obligātās sociālās iemaksas no 1. jūlija: kā likumīgi nemaksāt nodokli

No 1. jūlija stājies spēkā likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz, ka obligātais sociālais maksājums jāveic par visiem darbiniekiem, sākot ar ienākumu summu 1500 EUR ceturksnī. Jau jūnija beigās jūlija sākumā daži uzņēmumi sāka atlaist darbiniekus, kas strādā uz pusslodzi, jo šāda darbinieka uzturēšana vairs nav izdevīga. Mazajam biznesam ir arī bažas – kā samaksāt nodokļus, ja nav ienākumu?

Uzņēmuma “Mercredi”, grāmatvedības pakalpojumi, valdes locekle Svetlana Dobrovoļska stāsta, kādos gadījumos likums atļauj nemaksāt obligātās sociālās iemaksas.

  • Pirmais. Ir izņēmumi, kad sociālās iemaksas var nemaksāt pat tad, ja darbinieks strādā nepilnu darba dienu.

Kā skaidro Svetlana, likumā iekļauti vairāki izņēmumi, kas attiecas uz dažām darbinieku kategorijām.

Piemēram, ja darbinieks jau ir sasniedzis pensijas vecumu, bet turpina strādāt, darba devējam ir tiesības nemaksāt par viņu pilnu sociālās iemaksas apmēru, ja ir nepilna laika nodarbināšana. Tas pats attiecas uz 1. un 2. grupas personām ar invaliditāti, bet neattiecas uz 3. grupas personām ar invaliditāti. Atbrīvojami no sociālo iemaksu samaksas ir ieslodzītie ieslodzījuma vietās, kā arī strādājošie vecāki (viens no viņiem), kuriem ir apgādībā bērns līdz 3 gadu vecumam.

Ir arī cits darbinieku loks, uz kuriem prasība par sociālā nodokļa obligāto piemērošanu netiks piemērota. Šeit ir iekļauti, piemēram, vecāki, kuru apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (vai 24 gadiem, ja bērns turpina mācības), no kuriem viens ir jaunāks par 7 gadiem. Šis noteikums ir spēkā vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, kā arī jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina klātienes apmācību un nepārtrauc mācības.

Ir arī citi ar sociālajiem darbiem saistīti izņēmumi. Vēl no obligātajām iemaksām tiek atbrīvoti sezonas darbinieki, kuri strādā valsts noteiktajā sezonas darbu periodā (no 1. aprīļa līdz 30. novembrim).

  • Otrais. Ja darbinieks ir nodarbināts uz nepilnu likmi pie vairākiem darba devējiem, tad par viņu nenāksies piemaksāt.

Šis noteikums ir ļoti svarīgs, jo ir dzirdēts viedoklis par to, ka ikvienam darba devējam, pie kura darbinieks strādā uz pusslodzi, būs jāveic obligāta sociālā iemaksa pilnā apmērā, skaidro Svetlana Dobrovoļska.

Ko tas nozīmē praksē? Ja, piemēram, apkopēja ir nodarbināta uz pusslodzi (250 eiro) pie diviem vai vairākiem darba devējiem, tad nevienam no viņiem nav jāmaksā par to minimālā sociālā iemaksa. Lieta ir tāda, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, aprēķinot nodokli, ņem vērā visu darbinieka ienākumu summu ceturksnī. Un, ja tā sasniedz 1500 eiro par trim mēnešiem, tad nekādus papildu nodokļus neaprēķina.

"Tātad vislabākais, ko var izdarīt darba devējs, kuram ir darbinieks uz pusslodzi, ir noskaidrot, vai viņam ir kāds cits ienākums. Ja ir, tad darba devējam nekas nemainās,” Svetlana skaidro. “Darbiniekiem es arī iesaku paziņot savam darba devējam, ja ir papildu ienākumi. Protams, arī šajā gadījumā paliek riski. Piemēram, ja darbinieks atlaists no otra darba, bet pirmais darba devējs par to laikus neuzzina, tad viņam būs jāsamaksā par ceturkšņa rezultātiem visa obligāto sociālo iemaksu summa par uz pusslodzi strādājošo darbinieku."

  • Trešais. Ja jūs esat pašnodarbinātais un ienākums ceturksnī nepārsniedz 1500 eiro, tad sociālās iemaksas var nemaksāt.

Daudzi saimnieciskās darbības veicēji nesaprot, vai viņiem ir jāmaksā minimālā sociālā iemaksa no 1500 eiro ceturksnī, ja ienākumi ir mazāki par šo summu. Atbilde: nav, bet ar vienu ļoti svarīgu nosacījumu. Šai pašnodarbinātajai personai ar zemiem ienākumiem (ja vienlaikus tas nav arī darbinieks vēl kādā uzņēmumā), jāiesniedz VID EDS sistēmā (elektroniskā deklarēšanas sistēma) ziņas par nākamajā ceturksnī plānotajiem ienākumiem.

* LĪDZ 2021. gada 15. jūlijam – jāiesniedz dati par plānotajiem ienākumiem 2021. gada trešajā ceturksnī.

* LĪDZ 2021. gada 15. oktobrim – jāiesniedz dati par plānotajiem ienākumiem 2021. gada ceturtajā ceturksnī.

To var izdarīt brīvā formā sadaļā “Sarakste ar VID”.

"Ja tas netiks izdarīts, sociālā iemaksa automātiski tiks aprēķināta no summas vismaz 1500 eiro ceturksnī. Un tad tā obligātā kārtā būs jāiemaksā budžetā. Citiem vārdiem sakot, ja jūsu ienākumi būs 200 eiro, bet netiks saņemts paziņojums par prognozētajiem ienākumiem nākamajā ceturksnī, tad būs jāmaksā obligātā iemaksa no minimālās algas,” skaidro Svetlana.

Vienkārša aizmāršība var kļūt par iemeslu maksājumiem, no kuriem var izvairīties, un par to nav vērts aizmirst. Šis noteikums par paziņojuma iesniegšanu par plānotajiem ienākumiem attiecas arī uz mikrouzņēmumu īpašniekiem (bet ne viņu darbiniekiem!) un autoratlīdzību saņēmējiem.

Turklāt dažādas situācijas jebkura uzņēmuma vai pašnodarbinātā saimnieciskajā darbībā var būt dažādas, tāpēc izprast tās vislabāk ar profesionāļu palīdzību grāmatvedības pakalpojumu jomā.

Jūs vienmēr varat vērsties pie uzņēmuma “Mercredi” speciālistiem, lai saņemtu palīdzību grāmatvedības un juridisko jautājumu risināšanā. Kontaktus var atrast uzņēmuma portālā www.mercredi.lv.

 

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu