"Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem" pērn apgrozījuma un peļņas pieaugums

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ) pagājušajā gadā strādājusi ar 6% apgrozījuma un četrkārtīgu peļņas kāpumu, liecina "Firmas.lv" informācija.

Sabiedrības apgrozījums 2015.gadā bija 4,77 miljoni eiro salīdzinājumā ar 4,53 miljoniem iepriekšējā gadā, bet peļņa pieauga līdz 14 060 eiro salīdzinājumā ar 3095 eiro 2014.gadā.

Vēl pirms gada sabiedrības apgrozījums bija 5,03 miljoni eiro, bet peļņa - 20 275 eiro.

Kā norādīts vadības ziņojumā, valstij dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 12 653 eiro apmērā, pārējā peļņa tiks novirzīta attīstībai.

Tāpat kapitālsabiedrības dalībnieku sanāksmē noteikts, ka sabiedrības valdes priekšsēdētājam Robertam Dilbam šogad mēneša atlīdzība tiek noteikta 4125 eiro, bet valdes locekļiem Pēterim Kalniņam un Sergejam Zikinam - 3712 eiro apmērā. Tāpat, ņemot vērā ZMNĪ darbības rezultātu izpildi un pamatojoties uz likumu "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība", minētajām amatpersonām nolemts izmaksāt prēmiju vienas mēnešalgas apjomā.

Ziņojumā arī norādīts, ka pērn ZMNĪ apgrozījuma lielāko daļu veidojusi valsts meliorācijas kadastra uzturēšana, kā arī meliorācijas sistēmu ekspluatācija. Kopumā tiek pārvalstīti 26 nekustamie īpašumi, apsaimniekotas 32 polderu sūkņu stacijas, kā arī valsts nozīmes ūdensnotekas 13 663 kilometru garumā un polderu aizsargdambji 429,9 kilometru garumā.

Pagājušajā gadā sabiedrība veica ekspluatācijas darbus Rīgas hidroelektrostacijas būvēs - astoņās sūkņu stacijās, ūdenskrātuves dambī 8,4 kilometru garumā, dziļajās drenāžās 10,8 kilometru garumā astoņās sūkņu stacijās.

Pērn veikti uzturēšanas darbi polderu aizsargdambjiem 84,8 kilometru garumā, kā arī visām valsts nozīmes ūdensnotekām veikti uzturēšanas darbi 859,5 kilometru garumā, tajā skaitā remontdarbi 52,7 kilometru garumā un apauguma novākšana 806,8 kilometru garumā.

Ar valsts un Eiropas Savienības fondu atbalstu pērn īstenoti 62 meliorācijas projekti par kopumā 7,14 miljoniem eiro, kā arī iesniegto 83 projektu iesniegumu pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" par 14,26 miljoniem eiro.

Tāpat ziņojumā norādīts, ka šogad sabiedrība sāk īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmu ar mērķi samazināt plūdu riskus lauku teritorijās. Laikā no 2016.gada līdz 2022.gadam tiks īstenoti vairāk nekā 30 projekti, atjaunojot ūdensnotekas 342 kilometru garumā, un aptuveni 20 projekti hidrotehnisko būvju atjaunošanai. Tiks atjaunoti polderu aizsargdambji visos Latvijas novados, un plānota desmit sūkņu staciju pārbūve. Nozīmīgākie šā gada projekti būs Rīgas hidroelelektrostacijas divu Ikšķiles polderu, kā arī Ogres otrā poldera aizsargdambja atjaunošanas sākšana.

Tāpat sabiedrība šogad plāno veikt aizsargdambju uzturēšanas darbus desmit kilometru garumā, ūdensnoteku uzturēšanas remontdarbus 25,3 kilometru garumā, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku apauguma novākšanu 800 kilometru garumā.

Šogad plānots veikt arī 200 000 hektāru meliorēto zemju kadastra datu digitalizāciju.

Pērn sabiedrībā strādāja 141 darbinieks. Sabiedrībā reģistrēta 31 struktūrvienība.

ZMNĪ pamatkapitāls ir 3,422 miljoni eiro. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs kopš 2007.gada ir Roberts Dilba.