6 Latvijas rakstnieku memoriālie muzeji

Ja meklē iedvesmu rakstīšanai vai esi īpaši iemīļojis kāda Latvijas dižgara sarakstīto stāstu, vai arī vienkārši plāno, kurp doties brīvdienās, kāpēc gan neapmeklēt kādu no Latvijas autoru muzejiem? Vairāku Latvijā zināmu rakstnieku bijušās mājvietas ir saglabātas un tajās šobrīd iekārtoti memoriālie muzeji, lai nākamajām paaudzēm vēstītu par šo cilvēku darbiem, dzīves gaitām un iedvesmas avotiem.

1. Annas Brigaderes memoriālais muzejs "Sprīdīši"

Rakstnieces Annas Brigaderes memoriālais muzejs atrodas Tērvetes novada Tērvetes pagastā mājā, kuras nosaukums ir "Sprīdīši". Šī skaistā vieta rakstniecei ir bijusi viena no nozīmīgākajām darba veikšanai un atpūtai, kur viņa pavadījusi pēdējās sava mūža vasaras. Ne velti "Sprīdīšos" tapuši arī dažādi literārie darbi, tai skaitā arī pasaku luga "Lolitas brīnumputns".

2. Kārļa Skalbes memoriālais muzejs "Saulrieti"

Kārļa Skalbes memoriālais muzejs atrodas Vecpiebalgas novadā, 1926. gadā celtā mājā ar skaistu un piemērotu nosaukumu – "Saulrieti". Ēka, kas, starp citu, ir saglabājusi savu sākotnējo izskatu, un elpu aizraujošā apkārtējā ainava ir patiess iedvesmas gūšanas avots – var gadīties, ka pavisam nemanot tu tiksi aizsaukts iemīļotā rakstnieka stāstu un pasaku pasaulē! "Saulrieti" Skalbju ģimenei kalpoja kā vasaras māja – vieta, kur pulcēties ģimenei un draugiem.

3. Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki"

Uz rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju nokļūsi, dodoties uz Ērgļu novada Ērgļu pagastu – tas iekārtots mājā ar vārdu "Braki". Visas astoņas "Braku" sētā esošās ēkas ir restaurētas un iekārtotas tāpat, kā tas bijis tad, kad tajās uzturējies, strādājis un radoši darbojies pats rakstnieks. Vidzemes augstienes skaisto ainavu ieskauto "Braku" klusumā un mierā ir tapusi lielākā daļa Rūdolfa Blaumaņa daiļdarbu, ieskaitot arī nebēdnīgo pasaku "Velniņi".

4. Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni"

Kurš gan nezina brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu slaveno romānu "Mērnieku laiki"? Tas – tāpat kā lielākā daļa abu daiļrades – ir tapusi tieši Vecpiebalgas novadā, mājā ar vārdu "Kalna Kaibēni". Šobrīd tajā atrodas Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs, kas, starp citu, ir arī vecākais memoriālais muzejs Latvijā. "Kalna Kaibēnos" no 1868. līdz 1882. gadam bijusi arī skola, kur abi darbojušies arī kā skolotāji.

5. Andreja Upīša memoriālmāja ar dārzu

Lai gan pats Andreja Upīša memoriālais muzejs atrodas Rīgā, Brīvības ielā 38-4, un ir iekārtots dzīvoklī, ir vērts apmeklēt arī memoriālā muzeja filiāli Skrīveru novada Skrīveros, Daugavas ielā 58. Visapkārt šai skaistajai memoriālmājai atrodas paša rakstnieka stādītais dārzs, kurā vietu atraduši dažādi koki – gan Andreja Upīša iemīļotais osis, gan ozoli, kļava, kā arī citi koki. Šo māju kā vasaras rezidenci un vietu atpūtai rakstnieks izmantojis no 1922. līdz 1940. gadam, savukārt 1952. gadā to uzdāvinājis Latvijas valstij.

6. Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"

Priekuļu novada "Kalāču" mājās, kas atrodas Liepas pagastā, jau kopš 1958. gada atrodas latviešu tulkotāja un dzejnieka Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs. Zīmīgi ir tas, ka dzejnieks šajās mājās ir aizvadījis gandrīz visu savu apzināto mūžu (kopš piecu gadu vecuma), kā arī tajās miris. "Kalāčos" ir apskatāma Eduardam Veidenbaumam veltītā ekspozīcija un dzejnieka memoriālās lietas, savukārt plašajā dārzā atrodas Eduarda Veidenbauma piemineklis, viņa tēva reiz stādītie ozoli, kā arī labi zināmā Veidenbauma klētiņa