Banner 980x90

Aicina pieteikt pretendentus divām Rīgas pašvaldības balvām

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) aicina skolas līdz 2022. gada 1. septembrim pieteikt pretendentus Rīgas pašvaldības balvai „Zelta pildspalva” un „Zelta stipendija”.

Lai izteiktu atzinību un apbalvotu izcilus un lietpratīgus Rīgas pašvaldības skolu pedagogus par ieguldījumu skolēnu mācību un audzināšanas darbā, kā arī sekmētu pedagogu paveiktā darba ilgtspēju un veiksmīgākās inovatīvā darba pieredzes pārnesi uz citām skolām un motivētu pedagogus darba kvalitātes paaugstināšanai, Rīgas pašvaldība arī šogad piešķirs „Zelta pildspalvas” un naudas balvas. 

Savukārt Rīgas pašvaldības „Zelta stipendiju” piešķirs ar mērķi atbalstīt 20 izcilākos izglītības iestāžu 12. klašu absolventus, tādējādi rosināt viņus intensīvam studiju darbam. Katram „Zelta stipendijas” ieguvējam tiks piešķirti 1200 eiro.

Rīgas pašvaldības balvu „Zelta stipendija” piešķir gan par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, sporta sacensībās, konkursos, gan par aktīvu iesaistīšanos pilsoniskajā līdzdalībā, sasniegumiem ārpusstundu aktivitātēs, tostarp mākslinieciskajā pašdarbībā, sportā, mūzikā, kultūrā, kuri ir novērtēti Rīgas, Latvijas vai starptautiskā līmenī.

Rīgas pašvaldības skolas ir aicinātas līdz 2022. gada 1. septembrim  iesniegt pieteikumus klātienē RD IKSD (Krišjāņa Valdemāra ielā 5) vai elektroniski, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi iksd@riga.lv.

Nolikums un ar to saistītie dokumenti ir pieejami tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv.

Rīgas pašvaldības balvas – „Zelta pildspalva” un „Zelta stipendija” – tiks pasniegtas 27. reizi.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu