Kā notiek Bonus Malus klases noteikšana auto vadītājiem?

Ikviens autovadītājs zina, ka vismaz reizi gadā savam transportlīdzeklim ir jāiegādājas obligātā OCTA apdrošināšana. Katram autovadītājam OCTA polises cena būs atšķirīga. Kādam tā gadā izmaksās vien pāris desmitus eiro, kādam tā  izmaksās pat vairākus simtus eiro. Šīs polises cenu ietekmē vairāki faktori, bet pats svarīgākais ir Bonus Malus klase. Katram autovadītājam ir atšķirīga Bonus Malus klase. 

Iespējams, ka lielākā daļa autovadītāju nemaz nezina, kā tiek noteikta šī klase. Ja arī tu esi autovadītājs, tomēr nezini, kā šī klase veidojas, tad lasi raksta turpinājumu! Tajā tiks paskaidrots, kā notiek Bonus Malus klases noteikšana ikvienam transportlīdzekļa vadītājam.

Sākumā jānoskaidro, kas ir Bonus Malus klase? Bonus Malus ir apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma, un tā tiek lietota jebkuram autovadītājam, kuram īpašumā ir kāds transportlīdzeklis. Izmantojot šo sistēmu, apdrošināšanas sabiedrības aprēķina OCTA polises cenu katram autovadītājam individuāli. Kopsummā izšķir 17 Bonus Malus klases:
• 1.5.klase skaitās kā paaugstināta riska klase. Šajās klasēs nonāk tie transportlīdzekļu vadītāji, kuri ir vainojami kādā no ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas. Jo vairākus ceļu satiksmes negadījumus autovadītājs būs izraisījis, jo zemākā Bonus Malus klasē viņš atradīsies;
• 6. Bonus Malus klasei nav noteiktas riska pakāpes, to piešķir ikvienam autovadītājam, kurš OCTA apdrošināšanu nopērk pirmo reizi;
• 7.–17. klase skaitās kā pazemināta riska klase. Kādu no šīm klasēm piemēro šoferiem, kuri nepārtraukti pērk OCTA apdrošināšanu, kuri ievēro ceļu satiksmes noteikumus un kuri nav vainojami kādā no ceļu satiksmes negadījumiem. 

Kā notiek Bonus Malus klases noteikšana?
Bonus Malus klasi nosaka automātiski. Piemēram, ja tavā īpašumā atrodas vairāki vienas kategorijas transportlīdzekļi, tad ņem vērā visu šo transportlīdzekļu iepriekšējo apdrošināšanas vēsturi. Lai noteiktu precīzu Bonus Malus klasi, pastāv pāris kritēriju. Tie ir:
• iepriekšējo 11 gadu laikā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu kopskaits, kam sekojusi atlīdzības izmaksāšana;
• kopējais apdrošināsanas laiks 11 gadu laika posmā. Ņem vērā kopējo dienu skaitu, kuru laikā ir darbojusies OCTA polise.

Lai transportlīdzekļa vadītājs spētu iegūt augstāku Bonus Malus klasi, tad transportlīdzeklim jāiegādājas apdrošināšana, kas darbojas vismaz  275 dienas gadā. Ja tas netiek izpildīts, tad transportlīdzeklim saglabājas 6. Bonus Malus klase, ko piešķir pašā sākumā, pirmo reizi nopērkot OCTA polisi.

Vēl ņem vērā visus gada laikā izraisītos ceļu satiksmes negadījumus. Šie negadījumi visvairāk ietekmē Bonus Malus klases noteikšanu. Piemēram, ja tu esi vainojams ceļu satiksmes negadījumā, kura laikā tikusi izmaksāta atlīdzība, tad tu zaudē iepriekš aprēķināto Bonus Malus klasi. Bonus Malus klasi aprēķina pēc šāda principa:
• Bonus Malus klase samazinās par 30%, ja ir izraisīts viens ceļu satiksmes negadījums;
• par 50% tā samazinās, ja ir izraisīti divi ceļu satiksmes negadījumi;
• ja esi izraisījis trīs ceļu satiksmes negadījumus, tad Bonus Malus klase pazeminās par 80%;
• ja ir izraisīti četri ceļu satiksmes negadījumi vai pat vairāk, tad autovadītājs automātiski nonāk 1. Bonus Malus klasē, kas ir visaugstākā riska klase.

Bonus Malus klasi iespējams palielināt tikai tādā gadījumā, kad regulāri tiek iegadāta OCTA polise, kā arī vairs netiek izraisīti ceļu satiksmes negadījumi.

Diezgan daudziem cilvēkiem savā īpašumā atrodas vairāki transportlīdzekļi. Svarīgi zināt, ka Bonus Malus klase šiem vienas kategorijas transportlīdzekļiem tiek piešķirta vienāda. Līdz ar to, ja tu izraisi kādu ceļu satiksmes negadījumu ar vienu no savā īpašumā esošajiem transportlīdzekļiem, tad tas ietekmēs Bonus Malus klasi arī pārējiem transportlīdzekļiem.