Rīgā plāno samazināt nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmas izvietošanu

Riga24.lv
Riga24.lv

Rīgas domes saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanai plānots papildināt ar priekšvēlēšanu aģitācijas koeficientu, kas būtu mazāks nekā citām reklāmām.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja šodien sēdē skatīja jautājumu par grozījumiem Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā.

Grozījumi vajadzīgi, lai nodrošinātu noteikumu atbilstību Priekšvēlēšanu aģitācijas likumam un Alkoholisko dzērienu aprites likumam. Tāpēc noteikumus plānots papildināt ar priekšvēlēšanu aģitācijas koeficientu, kā arī svītrot tematikas koeficientu alkohola un tabakas reklāmu aprēķināšanai. Turklāt reklāmas nodevas bāzes likmi plānots atjaunot 2009.gada līmenī - palielinot to no 1,57 eiro uz 1,85 eiro.

Saistošo noteikumu projekts paredz ieviest jaunu formulu, pēc kuras aprēķinātu reklāmas nodevu.

Aprēķinot reklāmas izvietošanas nodevu, patlaban tiek ņemta vērā bāzes likme, reklāmas laukums, zonas koeficients, tematikas koeficients, izvietošana diennakts laikā un koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

Savukārt grozījumu projekts paredz, ka, ja nodevas maksātājs investējis pašvaldības objektā vai nodrošinājis infrastruktūras objekta, kuru būtu jānodrošina pašvaldībai, izbūvi, uz kura var izvietot reklāmu, tad bāzes likme tiek aprēķināta pēc citas formulas. Šajā formulā tiktu ņemts vērā arī reklāmas izvietotāja investīciju apjoms, maksimālais nodevas apmērs, ko pašvaldība varētu saņemt, kā arī koeficients, ko pašvaldība no standarta bāzes likmes var kompensēt no citiem ieņēmumiem.

Patlaban noteikumos ir paredzēti deviņi dažādi tematiskie koeficienti, savukārt turpmāk būs noteikti tikai seši. No tematiskajiem koeficientiem plānots svītrot tos, kas bija noteikti alus un vīna, pārējo alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmai.

Noteikumu grozījumos ir paredzēts, ka priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nodevas aprēķināšanai koeficients būs noteikts 0,5. Salīdzinājumam - tāds pats koeficients noteikts vizuālajai informācijai par valsts un Rīgas pašvaldības finansiāli atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību, dabas aizsardzību vai sportu veicinošiem pasākumiem.

Savukārt digitālajai un dinamiskajai reklāmai koeficients noteikts divi, eskorta pakalpojumu reklāmai - pieci, bet pārējām reklāmām, afišām, sludinājumiem un citai vizuālajai informācijai - viens. Turklāt grozījumi paredz, ka, ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad tai piemērojams lielākais tematikas koeficients.