Unikālā Dziļezera-Riebezera dabas taka starp diviem ezeriem

Limbažu novadā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā atrodas kāda visnotaļ interesanta un unikāla dabas taka, kas izved tieši starp diviem blakus esošiem ezeriem – Dziļezeru un Riebezeru. Dabas takā ir labiekārtotas atpūtas vietas, savukārt Dziļezera tālākajā galā atrodas kāda sena svētvieta.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Plašais Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (apmēram 6% no visas valsts teritorijas), kas atrodas valsts un Vidzemes ziemeļu daļā un ietver Rīgas līča Vidzemes piekrasti 60 kilometru garumā, kā arī plašas Ziemeļvidzemes teritorijas, ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija – biosfēras rezervāts – Latvijā. Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā sastopams ļoti daudzveidīgs un atšķirīgs ainavu, biotopu un sugu kopums.

Jumpravmuižas ezervirkne atrodas un ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā. Lādes pusē cits pēc cita virknējas Skujas, Bruņķīšu, Auziņu, Mazezers, Dziļezers un Riebezers. Šeit atrodas Dziļezera-Riebezera, Dūņezera un Purgaiļu purva dabas liegumi.

Dziļezers un Riebezers

 

Dziļezers ir viens no Limbažu novada Jumpravmuižas ezeru virknē ietilpstošajiem ezeriem, kā arī viens no dziļākajiem ezeriem visā Limbažu novadā; tā dziļākais punkts sasniedz aptuveni 32 metrus, savukārt vidējais dziļums ir apmēram astoņi līdz 12 metri. Vidējais dziļums Riebezerā, savukārt, ir nedaudz vairāk kā seši metri, bet maksimālais dziļums – nepilni 13 metri.

Dziļezeru ar turpat blakus esošo Riebezeru savieno aptuveni 10 metrus plats kanāls, pār kuru ved koka tiltiņš. Abus ezerus atdala ļoti gara un šaura zemes strēle – pussala, uz kuras ir izvietotas vairākas labiekārtotas atpūtas un piknika vietas, kā arī no tās uz abām pusēm paveras brīnišķīga ainava uz abām ūdenstilpēm.

Dabas taka starp ezeriem

Ezers atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, dabas liegumā “Dziļezers un Riebezers”. Tā apkārtnē sastopamas vairākas retas un aizsargājamas koku, kukaiņu un putnu sugas. Ezera apsaimniekotāji ir izveidojuši skaistu dabas taku, kuru, par to iepriekš paziņojot, ir iespējams apmeklēt un iziet visa gada garumā.

Dabas taka ir papildināta ar informatīvajām plāksnēm par Dziļezera un Riebezera liegumā mītošo augu, kukaiņu, abinieku un dzīvnieku valsti. Dabas taka ved visapkārt Dziļezeram un tās kopējais garums ir aptuveni četri kilometri, savukārt ezera tālākajā galā atrodas sena svētvieta.

Dziļezera svētvieta

 

Dziļezera tālākajā galā atrodas kāda ļoti sena, ar akmeņiem izlikta svētvieta, kurā apkārtnē mītošie ļaudis reiz devušies nolikt ziedojumus. Par svētvietu saglabājušies arī vairāki nostāsti, no kuriem viens vēsta šo: “Mans tēvs bija kalējs bez savas zemes, tāpēc manā bērnībā kādu laiku dzīvojām pie Jumpravas muižiņas, kur tēvam bija smēde. Man varēja būt septiņi vai astoņi gadi, kad tēvs Ziemassvētkos mūs veda rādīt senču Dieva zvaigznes atnākšanu. Braucām ar zirgu uz [Dziļ]ezera galu. Tur pāri ezeram varēja tālu redzēt un zvaigznes pie paša apvāršņa. Tur zemē nāca kāda spoža zvaigzne un iegrima tālajā mežā. To zvaigzni vēl tagad zinu.

Tur tālāk no krasta bija liela bedre, kurā tēvs iemeta maizes doniņu un zivi, lai būtu bagāts gads ar iztikšanu. Tā bedre esot ziedojumu bedre. Ap to bija tāda kā akmeņu sēta sakrauta.” Līze Zakss, dzim. Štālmane 1867. gadā Lādes pagastā. Stāstījums pierakstīts Kauguru pagastā 1945. gadā

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu