Interesanti fakti par tulkošanas profesiju

Globalizācijas un starptautisko sakaru attīstības rezultātā pēdējos gados arvien pieaug pieprasījums pēc tulkošanas pakalpojumiem. Tulkotājiem darba netrūkst un ir jāpaspēj īsā laikā izdarīt vairāk nekā iepriekš, ir pieejami interneta resursi, kā arī datorizēti tulkošanas rīki, tāpēc tiek sagaidīts, ka darbu speciālists paveiks ātrāk. Tulkotājiem ir lieliski jāprot orientēties lielā informācijas apjomā un jāprot izmantot jaunākās tehnoloģijas.

Kas raksturīgs cilvēkiem, kuri strādā šajā jomā? Kādi ir un kā strādā tulki un tulkotāji Latvijā? Par to lasiet šajā rakstā!

Profesija un dzimums
Interesanti, ka gan Latvijā, gan tādās valstīs kā Lielbritānija, Krievija un Austrālija lielākā daļa tulku un tulkotāju ir sievietes (līdz pat 70 procentiem). Kā to var izskaidrot? Tulkošanas darba grafiks ir elastīgs, kā arī var strādāt nepilnu darba dienu. Tādējādi sievietes, kurām ir mazi bērni, var labi apvienot ģimenes dzīvi ar karjeru.

Skolā vērojams, ka valodas bieži labāk padodas meitenēm, arī tas ir iemesls, kāpēc šajā profesijā dominē sievietes. Taču tas ir stereotips, kura ietekme sāk zust, jo aizvien vairāk vīriešu pievēršas tulkošanai – novērots, ka vīriešus piesaista jaunāko tehnoloģiju ienākšana tulkošanas procesā.

Tulkošana un vecums
Lai arī statistika rāda citādāk, dzimums tomēr nespēlē lielu lomu tulkošanā, jo galvenās ir prasmes. Taču, vai šajā profesijā ir svarīgi, kāda vecuma cilvēks veic tulkojumus? Nepavisam. Tulkot var gan jaunieši, gan vecāki cilvēki, galvenais ir attiecīgās valodu zināšanas. Vecums vai kustību ierobežojumi nav šķērslis ne rakstiskajai, ne mutiskajai tulkošanai, jo bieži vien mūsdienās mutiskos tulkojumus var veikt ar videokonferences iespējas palīdzību.


Kur dzīvo tulkotāji – laukos vai pilsētā?
Visur! Mūsdienās reti kurš uzņēmums nodarbina tulku ar pastāvīgu, pilnas slodzes darbu, tāpēc tulkotāji kā ārštata darbinieki parasti strādā vairākos tulkošanas birojos. Tas ir ļoti izdevīgi, jo darbu var veikt no mājām, jebkurā Latvijas vai pat pasaules vietā.

Arī tulkošanas birojs Tulkot.lv sadarbojas ar tulkotājiem, kuri dzīvo Spānijā, ASV un Vācijā. Atrašanās vieta nav svarīga, galvenais ir prasmes un interneta ātrums, kā arī pieejamība.

Izglītība vienmēr ir svarīga!
Gandrīz visiem jeb 98% šīs profesijas pārstāvjiem Latvijā ir augstākā izglītība. Vairāk nekā puse no Latvijas tulkiem un tulkotājiem ir ieguvuši izglītību, kas saistīta ar valodu (tulkošana, filoloģija).

Ko tas nozīmē? Galvenais ir augstākā izglītība, un ne vienmēr tai jābūt saistītai ar valodām. Ja augstākā izglītība ir iegūta, piemēram, informācijas tehnoloģijās un ir lieliskas valodu prasmes, būsiet pieprasīts šīs nozares tulkotājs.

Izplatītākās tulkošanas nozares
Lielās kategorijās izšķir vispārējo tulkošanu un specializēto tulkošanu. Pie vispārējiem tulkojumiem pieder dokumenti un materiāli, kuru tulkošanai nav nepieciešamas specifiskas jomas zināšanas. Pie dokumentu piemēriem var nosaukt vēstules, recepšu grāmatas, tūrisma ceļvežus, preses rakstus, prezentācijas. 

Savukārt specializēta tulkošana ir paredzēta konkrētai, šaurākai mērķauditorijai vai speciālistiem. Izplatītākās nozares Latvijā ir medicīna, tehnika, finanses, informācijas tehnoloģijas, jurisprudence, farmācija, mārketings un reklāma.

Populārākās Latvijas tulku un tulkotāju darba valodas
Izpētīts, ka Latvijā visvairāk tulkotāju ir latviešu, angļu un krievu valodām. Savukārt vācu un franču valodai tulku un tulkotāju nav tik daudz. Lietuviešu un igauņu valodām ir pavisam maz valodas speciālistu. Secinājums skaidrs – ja ir vēlme mācīties šo profesiju, ir vērts izvēlēties vācu, franču vai kaimiņu valstu valodas.

Lai arī kurā valodā tulkojums būtu nepieciešams, ir svarīgi, lai tas būtu kvalitatīvs, tāpēc izvēlieties pārbaudītu pakalpojumu sniedzēju – tulkošanas biroju Tulkot.lv!