Latvija pievienosies konvencijai par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Latvija pievienosies konvencijai par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību, jo tas dotu nozīmīgu pienesumu Latvijas normatīvā regulējuma nelikumīgas orgānu tirdzniecības jomā pilnveidošanai un attīstībai.

Valdībā otrdien, 22.novembrī, nolemts atbalstīt konvencijas parakstīšanu. Tāpat lemts par atbildīgo tās parakstīšanā noteikt tieslietu ministru.

Eiropas Padomes (EP) konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību pagaidām ir parakstījušas 15 valstis un viena valsts - Albānija - konvenciju ir gan parakstījusi, gan ratificējusi.

Konvencija ir viens no EP jaunākajiem krimināltiesību instrumentiem un paredz kriminalizēt tādus noziedzīgus nodarījumus kā nelikumīga cilvēka orgānu izņemšana, nelikumīgi izņemtu orgānu izmantošana implantācijai vai citiem mērķiem, vervēšana orgānu tirdzniecībai, sagatavošanās orgānu tirdzniecībai, nelikumīgi izņemtu orgānu saglabāšana, glabāšana, transportēšana, saņemšana, imports un eksports, kā arī paredz atbildību par minēto noziedzīgo nodarījumu atbalstīšanu, kūdīšanu un mēģinājumu, jurisdikcijas noteikumus, juridisko personu atbildību un piemērojamās sankcijas.

Lielākoties konvencijas normas atbilst Latvijas normatīvajam regulējumam, tomēr konvencijā ir atsevišķas normas, kas pašlaik nav regulētas Latvijas normatīvajos aktos vai kas ir regulētas Latvijas normatīvajos aktos, bet pilnīgai atbilstībai konvencijas normām būtu nepieciešams tās pilnveidot. Piemēram, lai arī Krimināllikumā ir paredzēta atbildība par nelikumīgu orgānu izņemšanu, tajā nav paredzēta atbildība par nelikumīgi izņemtu orgānu izmantošanu implantācijai vai citiem medicīniskiem mērķiem.

Papildus konvencijā paredzēts noteikt atbildību par nelikumīgi izņemtu cilvēka orgānu sagatavošanu, saglabāšanu, glabāšanu, pārvadāšanu, nodošanu, saņemšanu, importēšanu un eksportēšanu. Krimināllikumā nav atsevišķi noziedzīgu nodarījumu sastāvi šādiem nodarījumiem, vienlaikus atsevišķus gadījumus varētu kvalificēt kā līdzdalību cilvēka audu un orgānu nelikumīgā izņemšanā, tīša smaga miesas bojājuma izdarīšanā vai nonāvēšanā.

Tāpat Krimināllikums būs jāpapildina ar jaunu pantu, kas paredzēs atbildību par audu vai orgānu donora vai saņēmēja nelikumīgu vervēšanu orgānu izņemšanai vai implantācijai.

Viss par: Latvijas ziņas