Mēru muiža – Smiltenes novada muzeja mājvieta

Smiltenes novada Bilskas pagasta Mēros atrodas Mēru muiža, kur vēl arvien slejas iespaidīgā muižas pils, kas ir celta 1905. gadā – romantiska eklektisma stilā ar tornīšiem, kuri tai piedod senlaicīgu izskatu. 1926. gada vasarā muiža tika pārbūvēta skolas vajadzībām un šobrīd vairs nedarbojas. Muižas apkārtnes ainaviskumu papildina ap to izveidotais parks, kura teritorijā aug viens no lielākajiem dižozoliem Latvijā, bet pēc vainaga lieluma – lielākais Baltijā.

Vēsture

Ir ziņas, ka 15. gadsimtā apdzīvota vieta Mēri ietilpuši Palsmanes muižas teritorijā, savukārt Mēru muiža minēta 17. gadsimta Zviedru Vidzemes laika muižu revīziju dokumentos, savukārt pašreizējais muižas komplekss veidojies 19. gadsimta vidū. Kompleksa centrs ietver eklektiski veidoto pili, stalli ar arkādi, divas kūtis, kā arī šķūni mūra stabos, kopā veidojot stilistiski vienotu ansambli. Saimniecības mūra ēkas ir celtas no laukakmeņiem, un to ailas mūrētas no sarkaniem ķieģeļiem; sākotnēji celtnēm bijuši augsti dakstiņu jumti.

Mēru muižas pils būvniecību veicis muižas īpašnieks Jākobs Hekers, iespējams, 1905. gadā (vai 1907. gadā) neorenesanses stilā, iespaidojoties no vēlīnā vācu manierisma. Izmēros iespaidīgajai ēkai ir glezns siluets, un tās būvapjomu veido divi ar stāviem zelmiņiem rotāti nevienāda lieluma flīģeļi, augsts kārniņu jumta segums ar masīvu kvadrātisku torni un jumta izbūvēm. Pilij reiz bijis arī ļoti grezns interjers, no kura līdz mūsdienām saglabājušās durvis, koka apšuvuma paneļi, kā arī griestu apdare kokā.

Pēc 1920. gada zemes reformas muiža sadalīta 91 mazākā vienībā, savukārt kungu mājā tika iekārtota pagasta skola, kas ēkā darbojās no 1926. gada līdz 2009. gadam. 2011. gadā Mēru muižas kungu ēkā tika izveidots Smiltenes novada muzejs, kurš 2018. gadā ieguvis sākotnējo akreditāciju. 

Smiltenes novada muzejs

 

Muižas telpās darbojas Smiltenes novada muzejs, kurā ir aplūkojama novadpētniecības ekspozīcija un Birzuļu pamatskolas muzeja ekspozīcija, tai skaitā koka priekšmetu un rokdarbu kolekcija, dažādas fotogrāfijas un liecības par Birzuļu pamatskolas vēsturi, kā arī senas un vērtīgas grāmatas. Vēsturiskie priekšmeti izvietoti pa vairākām tematiskām telpām – Personību zāle, Senlietu galerija, Rokdarbu istaba un pat Ilzes Krūmalas kabinets.

Muzeja izstāžu zālē regulāri apskatāmas jaunas izstādes. Smiltenes novada muzejā – Mēru muižā atklāta jauna un plaša pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta novada medicīnas vēsturei. Ekspozīcija ar nosaukumu "Smiltenes novada medicīnas vēsture un muzeja pirmsākumi" tapusi, godinot un novērtējot dakteru Krūmalu ieguldījumu Smiltenes kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanā, vākšanā un saglabāšanā, radot priekšnosacījumus Smiltenes novada muzeja izveidošanai. 

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu